Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

• Zaměstnatelnost
• Podpora podnikání
• Adaptabilita
• Rovné příležitosti

Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti ČR.

Evropský sociální fond podporuje:

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
• Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
• Celoživotní vzdělávání
• Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
• Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce


Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Programové období 2007-2013

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze byly:

OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)
Iniciativa Společenství CIP EQUAL
Společný regionální operační program (SROP)


Řídící orgány

Řízení těchto programů bylo rozděleno dle kompetencí jednotlivých subjektů. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a třetí program, který je výhradně určen pro území hl. m. Prahy, je v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy.Poslední aktualizace: 8. 1. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky