Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Příspěvek na podporu regionální mobility
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příspěvek na podporu regionální mobility

 

Příspěvek na dojížďku

Příspěvkem může být podpořen:

 • uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat vhodné zaměstnání v místě jeho bydliště,
 • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání k rozvázání pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců

a jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • pracovní poměr mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně 6 měsíců, s konkrétním místem výkonu práce (konkrétní adresa),
 • v případě, že v pracovní smlouvě není sjednáno konkrétní místo výkonu práce, bude doloženo potvrzení od zaměstnavatele o pravidelném místě výkonu práce,
 • místo výkonu práce je na území České republiky.

Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč nebo zájemce:

 • který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti o příspěvek už pracoval,
 • jehož bydliště je ve stejné obci, jako místo výkonu práce,
 • který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v měsíci předcházejícím vykonával nekolidující zaměstnání.

O příspěvek je nutno požádat před ukončením evidence uchazečů o zaměstnání!!!!

Doba poskytování příspěvku může činit maximálně 12 měsíců.

 Dojezdová vzdálenost  Výše měsíčního příspěvku

do 10 km

• bez nároku, s výjimkou případů:
 • kdy neexistuje spojení veřejnou dopravou - 1 000 Kč
 • kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi – 1 000 Kč

10 – 25 km

1 500 Kč

25 – 50 km

2 500 Kč

nad 50 km

3 500 Kč

 

Příspěvek na přestěhování

Příspěvkem může být podpořen:

žadatel, který nastoupil následující den po ukončení evidence na ÚP ČR do zaměstnání mimo místo svého bydliště a následně změnil místo svého trvalého pobytu a to jestliže v období 6 měsíců před podáním žádosti byl

 • uchazeč o zaměstnání, vedený v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebylo možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat vhodné zaměstnání v místě jeho bydliště,
 • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání k rozvázání pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců

a jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • pracovní poměr mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem je sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně 6 měsíců
 • vzdálenost přestěhování (vzdálenost mezi původním bydlištěm a novým bydlištěm) musí být vzdušnou čarou delší 50 km
 • vzdálenost dojížďky z místa nového bydliště vzdušnou čarou do místa výkonu práce je alespoň o 50 % kratší než z místa bydliště.

Příspěvek se poskytuje jednorázově ve výši 50 000 Kč bezhotovostně.

Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců od ukončení evidence na ÚP ČR

Kontakty Olomoucký kraj
 okres    telefon  e-mail
 Olomouc  Jana Štětařová  950 141 440  jana.stetarova(a)ol.mpsv.cz
 Prostějov  Mgr. Denisa Rozsívalová  950 154 441  denisa.rozsivalova(a)pv.mpsv.cz
 Jeseník  Jeanette Háková  950 121 321  jeanette.hakova(a)je.mpsv.cz
 Šumperk  Jitka Krejčí  950 164 373  jitka.krejci(a)su.mpsv.cz
 Přerov  Ing. Zuzana Coufalová  950 155 552  zuzana.coufalova(a)pr.mpsv.cz

 

Formulář žádosti:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni, sekce Žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti.

 

 

 

Poslední aktualizace: 24. 3. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky