Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Rekvalifikace a poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Rekvalifikace a poradenství


Informace pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a další klienty Úřadu práce ČR

REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták
Dokument MS Word Zájem o zvolenou rekvalifikaci - „část A“
Dokument MS Word Poučení pro uchazeče o zaměstnání / zájemce o zaměstnání - „část B“
Dokument MS Word Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu - „část C“

PORADENSTVÍ

Uchazečům o zaměstnání a dalším klientům jsou poskytovány Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci a jejími pracovišti v jednotlivých okresech bezplatné poradenské služby. Některé služby jsou nabízeny v kombinaci s rekvalifikačními kurzy nebo jinými programy, například jako součást grantových projektů, a mohou být zabezpečovány ve spolupráci s jinými organizacemi. Přehled základních poradenských služeb najdete níže v záložce LETÁKY – Poradenské služby ÚP. Zde mohou klienti získat informace i bez nutnosti kontaktování odborných poradců. Pokud by však klient konzultaci potřeboval, najde kontakty na ně v letácích věnovaných popisu poradenských služeb nabízených v jednotlivých okresech Olomouckého kraje.
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Jeseník
Dokument MS Word Poradenské služby – kontaktní pracoviště Olomouc
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Prostějov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Přerov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Šumperk

GRANTOVÉ PROJEKTY

Grantové projekty představují další možnost pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jak vyřešit vlastní nezaměstnanost. Jde o ucelené programy pomoci těmto osobám, hrazené z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jsou většinou určené konkrétní cílové skupině (ženy s malými dětmi, nezaměstnaní se základním vzděláním, nezaměstnaní starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Obsahují systém práce s klientem (např. poradenství, rekvalifikace, příspěvek zaměstnavateli, který přijme nezaměstnaného do pracovního poměru) s cílem zlepšit jeho postavení na trhu práce a pomoci mu získat zaměstnání.
Dokument Adobe Acrobat Co by měli realizátoři grantových projektů vědět o možnostech spolupráce s Úřadem práce ČR
Dokument Adobe Acrobat Informace pro uchazeče o zaměstnání: práva a povinnosti po vstupu do grantového projektu

INFORMAČNÍ LETÁKY

Dokument Adobe Acrobat Životopis
Dokument Adobe Acrobat Kontaktování zaměstnavatele prostřednictvím inzerátu
Dokument Adobe Acrobat Telefonický kontakt se zaměstnavatelem
Dokument Adobe Acrobat Přijímací pohovor
Dokument Adobe Acrobat Sebehodnocení
Dokument Adobe Acrobat Zahájení podnikání
Dokument Adobe Acrobat Job club úřadu práce
Dokument Adobe Acrobat Au pair
Dokument Adobe Acrobat Dobrovolnická služba
Dokument Adobe Acrobat Assessment centrum - nová metoda výběru zaměstnanců
Dokument Adobe Acrobat Poradny pro občany ve finanční tísni
Dokument Adobe Acrobat Webové adresy s odkazy na volná pracovní místa
Dokument Adobe Acrobat Užitečné internetové stránky
Dokument Adobe Acrobat Žádost o zaměstnání

Informace pro dodavatele rekvalifikačních kurzů, poradenských programů a zaměstnavatele

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel uveřejňuje veškeré informace a dokumenty k veřejným zakázkám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele na adrese https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html, kde naleznete veškeré aktuální informace k veřejným zakázkám.
Aktuálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka „Rekvalifikace pro Olomoucký kraj I“. Více informací na adrese https://mpsv.ezak.cz/contract_display_2354.html
Tato veřejná zakázka byla zahájena dne 1.6.2016 a probíhá vyhodnocení zakázky.
Aktuálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka „Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II“. Více informací na adrese https://mpsv.ezak.cz/contract_display_2504.html
Tato veřejná zakázka byla zahájena dne 30.9.2016 a probíhá příjem nabídek. Lhůta pro podání nabídek prodloužena do: 1.12.2016 9:00.
Veřejná zakázka „Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I" byla zrušena a připravuje se zahájení nové veřejné zakázky na poradenské činnosti.
 

REKVALIFIKACE A ŠKOLENÍ PODLE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ

Dokument MS Word Rekvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů

FORMULÁŘE

Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek
Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace - loga
Dokument MS Word Žádost zaměstnavatele o úhradu rekvalifikace zaměstnanců
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti - loga

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni

Poslední aktualizace: 25. 10. 2016, Autor: referát zprostředkování a poradenství
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky