Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Rekvalifikace a poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Rekvalifikace a poradenství


Informace pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a další klienty Úřadu práce ČR

INFORMAČNÍ LETÁKY

Dokument Adobe Acrobat Životopis a motivační dopis
Dokument Adobe Acrobat Hledám zaměstnání
Dokument Adobe Acrobat Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání
Dokument Adobe Acrobat Job club
Dokument Adobe Acrobat Rekvalifikace
Dokument Adobe Acrobat Volba a změna povolání
Dokument Adobe Acrobat Zvažuji podnikání

PORADENSTVÍ

Uchazečům o zaměstnání a dalším klientům jsou poskytovány Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci a jejími pracovišti v jednotlivých okresech bezplatné poradenské služby. Některé služby jsou nabízeny v kombinaci s rekvalifikačními kurzy nebo jinými programy, například jako součást grantových projektů, a mohou být zabezpečovány ve spolupráci s jinými organizacemi. Přehled základních poradenských služeb najdete níže v záložce LETÁKY – Poradenské služby ÚP. Zde mohou klienti získat informace i bez nutnosti kontaktování odborných poradců. Pokud by však klient konzultaci potřeboval, najde kontakty na ně v letácích věnovaných popisu poradenských služeb nabízených v jednotlivých okresech Olomouckého kraje.
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Jeseník
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Olomouc
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Prostějov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Přerov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Šumperk

REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták
Dokument MS Word Zájem o zvolenou rekvalifikaci - „část A“
Dokument MS Word Poučení pro uchazeče o zaměstnání / zájemce o zaměstnání - „část B“
Dokument MS Word Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu - „část C“

SOUTĚŽNÍ PROJEKTY

Soutěžní projekty představují další možnost pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jak vyřešit vlastní nezaměstnanost. Jejich realizátorem není Úřad práce ČR, ale jiný subjekt (nejčastěji komerční vzdělávací nebo poradenské zařízení nebo nezisková organizace). Úřad práce ČR se na realizaci projektu podílí pouze tím, že účast v něm nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání (pokud se domnívá, že jeho aktivity by jim mohly pomoci získat pracovní uplatnění).

Soutěžní projekt je vždy určený pro konkrétní cílovou skupinu (ženy s malými dětmi, nezaměstnaní se základním vzděláním, nezaměstnaní starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Obsahuje soubor aktivit, které mají účastníky připravit na pracovní uplatnění a pomoci jim získat pracovní místo (např. poradenství, rekvalifikace, finanční příspěvek zaměstnavateli, který přijme účastníka projektu do pracovního poměru).

Soutěžní projekty jsou nejvhodnější pro ty, kdo nevědí, jak si najít práci, nebo se jim přes veškerou snahu nedaří pracovní místo získat. Realizátoři projektu přebírají část zátěže spojené s hledáním nového pracovního uplatnění za účastníka projektu (např. oslovují zaměstnavatele a nabízejí jim možnost zaměstnat účastníky projektu a získat přitom finanční prostředky na úhradu části jejich mezd). Jsou účastníkům projektu k dispozici radou a pomocí při hledání práce i v nejrůznějších životních situacích.

Aktuální nabídku soutěžních projektů v Olomouckém kraji najdete ZDE.
Dokument Adobe Acrobat Informace o soutěžních (a jiných „cizích“) projektech pro jejich budoucí účastníky

Informace pro dodavatele rekvalifikačních kurzů, poradenských programů a zaměstnavatele

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel uveřejňuje veškeré informace a dokumenty k veřejným zakázkám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele na adrese https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html, kde naleznete veškeré aktuální informace k veřejným zakázkám.
Aktuálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka „Rekvalifikace pro Olomoucký kraj I“. Více informací na adrese https://mpsv.ezak.cz/contract_display_2354.html
Tato veřejná zakázka byla zahájena dne 1.6.2016 a probíhá vyhodnocení zakázky.
Aktuálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka „Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II“. Více informací na adrese https://mpsv.ezak.cz/contract_display_2504.html
Tato veřejná zakázka byla zahájena dne 30.9.2016 a probíhá vyhodnocení zakázky.
Veřejná zakázka „Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I" byla zrušena a připravuje se zahájení nové veřejné zakázky na poradenské činnosti.
 

REKVALIFIKACE A ŠKOLENÍ PODLE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ

Dokument MS Word Rekvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů

FORMULÁŘE

Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek
Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace - loga
Dokument MS Word Žádost zaměstnavatele o úhradu rekvalifikace zaměstnanců
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti - loga

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni

Poslední aktualizace: 17. 3. 2017, Autor: referát zprostředkování a poradenství
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky