Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Rekvalifikace a poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Rekvalifikace a poradenství


Informace pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a další klienty Úřadu práce ČR

REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Dokument Adobe Acrobat Informační leták
Dokument MS Word Zájem o zvolenou rekvalifikaci - „část A“
Dokument MS Word Poučení pro uchazeče o zaměstnání / zájemce o zaměstnání - „část B“
Dokument MS Word Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu - „část C“

PORADENSTVÍ

Uchazečům o zaměstnání a dalším klientům jsou poskytovány Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci a jejími pracovišti v jednotlivých okresech bezplatné poradenské služby. Některé služby jsou nabízeny v kombinaci s rekvalifikačními kurzy nebo jinými programy, například jako součást grantových projektů, a mohou být zabezpečovány ve spolupráci s jinými organizacemi. Přehled základních poradenských služeb najdete níže v záložce LETÁKY – Poradenské služby ÚP. Zde mohou klienti získat informace i bez nutnosti kontaktování odborných poradců. Pokud by však klient konzultaci potřeboval, najde kontakty na ně v letácích věnovaných popisu poradenských služeb nabízených v jednotlivých okresech Olomouckého kraje.
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Jeseník
Dokument MS Word Poradenské služby – kontaktní pracoviště Olomouc
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Prostějov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Přerov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Šumperk

GRANTOVÉ PROJEKTY

Grantové projekty představují další možnost pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jak vyřešit vlastní nezaměstnanost. Jde o ucelené programy pomoci těmto osobám, hrazené z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jsou většinou určené konkrétní cílové skupině (ženy s malými dětmi, nezaměstnaní se základním vzděláním, nezaměstnaní starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Obsahují systém práce s klientem (např. poradenství, rekvalifikace, příspěvek zaměstnavateli, který přijme nezaměstnaného do pracovního poměru) s cílem zlepšit jeho postavení na trhu práce a pomoci mu získat zaměstnání.
Dokument Adobe Acrobat Co by měli realizátoři grantových projektů vědět o možnostech spolupráce s Úřadem práce ČR
Dokument Adobe Acrobat Informace pro uchazeče o zaměstnání: práva a povinnosti po vstupu do grantového projektu

INFORMAČNÍ LETÁKY

Dokument Adobe Acrobat Životopis
Dokument Adobe Acrobat Kontaktování zaměstnavatele prostřednictvím inzerátu
Dokument Adobe Acrobat Telefonický kontakt se zaměstnavatelem
Dokument Adobe Acrobat Přijímací pohovor
Dokument Adobe Acrobat Sebehodnocení
Dokument Adobe Acrobat Zahájení podnikání
Dokument Adobe Acrobat Job club úřadu práce
Dokument Adobe Acrobat Au pair
Dokument Adobe Acrobat Dobrovolnická služba
Dokument Adobe Acrobat Assessment centrum - nová metoda výběru zaměstnanců
Dokument Adobe Acrobat Poradny pro občany ve finanční tísni
Dokument Adobe Acrobat Webové adresy s odkazy na volná pracovní místa
Dokument Adobe Acrobat Užitečné internetové stránky
Dokument Adobe Acrobat Žádost o zaměstnání

Informace pro dodavatele rekvalifikačních kurzů, poradenských programů a zaměstnavatele

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dokument Acrobat Reader Zpracování nabídky k veřejné zakázce Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (zadávací dokumentace + příloha č. 1)“
Dokument MS Word Opravená zadávací dokumentace k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (pro části 14 - 18)“
Dokument MS Word Příloha č. 2 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (krycí list)“
Dokument MS Word Příloha č. 3 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (čestné prohlášení)“
Dokument MS Word Příloha č. 4 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (čestné prohlášení)“
Dokument MS Word Příloha č. 5 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (prohlášení)“
Dokument MS Word Příloha č. 6 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (rámcová smlouva)“
Dokument MS Word Příloha č. 7 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (dohoda)“
Dokument MS Word Příloha č. 8 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (nabídka provedení)“
Dokument MS Word Příloha č. 9 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (kalkulace nákladů)“
Dokument MS Word Příloha č. 10 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (seznam subdodavatelů)“
Dokument MS Word Příloha č. 11 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (čestné prohlášení)“
Dokument MS Word Příloha č. 12 k VZ Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I (prohlášení)“
Dokument Acrobat Reader Dodatečné informace č.1
Dokument MS Word Dodatečné informace č.2
Dokument MS Word Dodatečné informace č.3
Dokument MS Word Dodatečné informace č.4
Dokument MS Word Dodatečné informace č.5
Dokument MS Word Dodatečné informace č.6
Dokument MS Word Dodatečné informace č.7
Dokument MS Word Dodatečné informace č.8
Dokument MS Word Dodatečné informace č.9
Dokument MS Word Dodatečné informace č.10
Dokument MS Word Dodatečné informace č.11
Dokument MS Word Dodatečné informace č.12
Dokument MS Word Dodatečné informace č.12 - příloha č. 1
Dokument MS Word Dodatečné informace č.13
Dokument MS Word Dodatečné informace č.16
Dokument MS Word Dodatečné informace č.17
Dokument MS Word Dodatečné informace č.18
Dokument MS Word Dodatečné informace č.19
Dokument MS Word Dodatečné informace č.20
Dokument MS Word Dodatečné informace č.21
Dokument Adobe Reader Dodatečné informace č.21 - příloha

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 10/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Švadlena 31-033-H“
Dokument MS Word Výzva č. 10/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Švadlena 31-033-H“ (s dodatečnou změnou)
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 10/2015 - Dodatečné informace č. 1
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 10/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 10/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 09/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Organizačně technický pracovník“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 09/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 09/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 08/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 08/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 08/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 07/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Bourání masa 29-021-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 07/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 07/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 06/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 06/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 06/2015

Dokument MS Word Výzva č. 05/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Bourání masa 29-021-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 05/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 05/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 04/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 04/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 04/2015

Dokument MS Word Výzva č. 03/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Bourání masa 29-021-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 03/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Dodatek k Výzvě č. 03/2015 - Dodatečné informace
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 03/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 02/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 02/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 02/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 01/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E“
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 01/2015 - Krycí list nabídky
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 01/2015 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 01/2015 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 01/2015

Dokument Acrobat Reader Výzva č. 12/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Vrtání kovových materiálů 23-025-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 12/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 12/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 12/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 11/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Frézování kovových materiálů 23-023-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 11/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 11/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 11/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 10/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Brašnář 32-001-H“
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 10/2014 - Krycí list nabídky
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 10/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 10/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 10/2014
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 9/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Brašnář 32-001-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 9/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 9/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 9/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Zrušení zadání VZ - Výzva č. 9/2014
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 8/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Frézování kovových materiálů 23-023-H“
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 8/2014 - Krycí list nabídky
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 8/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 8/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 7/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Vrtání kovových materiálů 23-025-H“
Dokument Acrobat Reader Příloha k Výzvě č. 7/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 7/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 7/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 6/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 6/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 6/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 6/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Dodatek k Výzvě č. 6/2014 - Dodatečné informace č.1 - změna zadávacích podmínek
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 5/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Brašnář 32-001-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 5/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 5/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 5/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 4/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Opravář strojů a zařízení 23-001-H“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 4/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 4/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 4/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 4/2014
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 3/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Obsluha CNC obráběcích strojů“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 3/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 3/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 3/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 3/2014
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 2/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Opravář strojů a zařízení“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 2/2014 - Krycí list nabídky
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 2/2014 - Čestné prohlášení
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 2/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 2/2014
Dokument Acrobat Reader Výzva č. 1/2014 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace „Organizačně technický pracovník“
Dokument MS Word Příloha k Výzvě č. 1/2014 - Dohoda o provedení rekvalifikace v rámci OP LZZ
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 1/2014
Dokument MS Word Výzva č. 33 /2013 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikačního kurzu „Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E“
Dokument MS Word Výsledek VZ - Výzva č. 33 /2013
Dokument MS Word Nadlimitní veřejná zakázka vyhlášená podle zákona č. 137/2006 Sb. – „Rekvalifikace I – KrP v Olomouci“

Výsledky mimořádných výzev 
Dokument MS Word Výsledky MV - rok 2013
Dokument MS Word Výsledky MV - rok 2012

REKVALIFIKACE A ŠKOLENÍ PODLE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ

Dokument MS Word Rekvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů

Projekty na podporu školení zaměstnanců: 
"Vzdělávejte se pro růst!"
"Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!"
"Vzdělávejte se pro stabilitu!"

FORMULÁŘE

Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek
Dokument MS Word Nabídka zabezpečení rekvalifikace včetně vysvětlivek - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace
Dokument MS Word Kalkulace nákladů rekvalifikace - loga
Dokument MS Word Žádost zaměstnavatele o úhradu rekvalifikace zaměstnanců
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti
Dokument MS Word Nabídka provedení poradenské činnosti - loga
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti
Dokument MS Word Kalkulace nákladů poradenské činnosti - loga

Poslední aktualizace: 20. 4. 2016, Autor: referát zprostředkování a poradenství
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky