Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Informační a poradenské středisko (IPS)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat či zvýšit svou kvalifikaci nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery.

Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje zejména na poskytování informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění.

IPS poskytuje individuální i skupinové poradenství:

  • uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání evidovaným na úřadu práce 
  • žákům a rodičům základních škol 
  • studentům středních škol 
  • studentům vyšších odborných škol a vysokých škol 
  • dalším zájemcům o vzdělávání
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám (školy, zaměstnavatelé ad.)

Více informací o činnosti IPS můžete získat zde.

Další služby

Kariérové poradenství: individuální schůzka zaměřená na plánování profesní kariéry, výběr vhodné formy a metody dalšího vzdělání, určení strategie v oblasti hledání vhodného pracovního místa, orientace na trhu práce, pomoc s tvorbou strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a přípravou na přijímací pohovor.

Testování: možnost volby vhodného vzdělání a povolání prostřednictvím testů zájmové struktury (PC) a dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry (tužka a papír). Testování probíhá ve spolupráci s pracovníkem IPS, je okamžitě vyhodnoceno, poskytováno zdarma. K možnosti testování je potřeba se předem objednat.

Oborové dny: nezávazná informativní setkání žáků základních škol, jejich zákonných zástupců, zástupců středních škol a zaměstnavatelů připravujících odborníky pro určitou profesní oblast (strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, služby apod.). V tyto dny jsou na IPS představována preferovaná odvětví, pracovní podmínky, pracovní pozice, prostředí ad. Pracovník IPS doplňuje informacemi o poptávce po pracovní síle v jednotlivých profesích.

Exkurze: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště v olomouckém kraji ve spolupráci s Hospodářskou komorou nabízejí zajištění exkurzí základních škol do vybraných firem. Pro bližší informace kontaktujte odpovědného pracovníka jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP.

Akce k volbě povolání

SCHOLARIS 2016 – prezentační výstava oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol, letos v termínu 23.11. a 24.11.2016, na Střední škole polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79.
 

Kontakty na IPS

 Pracoviště  Jméno pracovníka  Telefon  E-mail
 Jeseník  Mgr. Mia Suchá  950 121 451

 mia.sucha(a)je.mpsv.cz

 Olomouc  Mgr. Jolana Palinková  950 141 441

 jolana.palinkova(a)ol.mpsv.cz

 Prostějov  Ing. Gabriela Juráčková  950 154 432

 gabriela.jurackova(a)pv.mpsv.cz

 Přerov  Mgr. Renata Králíková  950 155 266

 renata.kralikova(a)pr.mpsv.cz

 Šumperk  PhDr. Vladimíra Kašparová  950 164 322

 vladimira.kasparova(a)su.mpsv.cz

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.
 

Ke stažení

Seznamy středních škol (SŠ), jazykových škol (JŠ), vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) v Olomouckém kraji:

SŠ Jesenicko   Textový dokument
SŠ Olomoucko   Textový dokument
SŠ Prostějovsko   Textový dokument
SŠ Přerovsko   Textový dokument
SŠ Šumpersko   Textový dokument
JŠ v Olomouckém kraji   Textový dokument
VOŠ v Olomouckém kraji   Textový dokument
VŠ Olomouckého kraje   Dokument Acrobat Reader

Atlas školství (přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji 2017/2018)    Dokument Acrobat Reader

Seznam škol v ČR se sportovním zaměřením   Dokument Acrobat Reader

Seznam zkratek použitých v přehledu oborů vzdělání:   Dokument MS Excel

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2015/2016 zde.

Pozn.: přihlášku ke vzdělávání je potřeba podat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout oboustranně nebo po vytištění 2 listů kopírováním zpracovat na 1 list. Přihlášky je možno tisknout černobíle.

Informace o přijímacím řízení na střední školy zde.

Informace pro absolventy - evidence na ÚP po skončení studia - status studenta

Další užitečné odkazy na webových stránkách

Informace o školách a oborech
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly - vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.infoabsolvent.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů
http://rejskol.msmt.cz/ - rejstřík škol MŠMT
http://www.vysokoskolak.cz/, http://www.kampomaturite.cz/, http://www.vysokeskoly.cz/, http://www.najdivs.cz/ – weby o nabídkách vysokých škol
http://www.scio.cz/nsz/ – národní srovnávací zkoušky; seznam fakult, které preferují nebo dokonce požadují k přijetí na VŠ
http://www.nuov.cz/ – informace o vzdělávání v ČR i EU

Informace o přijímacím řízení
http://www.msmt.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.cermat.cz/

Informace o povoláních
http://www.istp.cz/ – národní soustava povoláních, informace o cca 2000 povoláních
http://www.gwo.cz/ – průvodce světem povolání
http://www.infoabsolvent.cz/ – informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR Testy k volbě povolání
http://www.gwo.cz/ – dotazník zájmů a dotazník dovedností
http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů
http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí

Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci
http://www.neflakamse.cz/
http://www.profesni-orientace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.kampomaturite.cz/

Poslední aktualizace: 16. 12. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky