Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Kontaktní pracoviště > Český Těšín > Organizační struktura
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Organizační struktura


Kontaktní pracoviště Český Těšín Pracoviště
Vedoucí kontaktního pracoviště Ing. Věra Drastichová + 420 950 126 651 vera.drastichova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník evidence a PvN Jarmila Smolenová + 420 950 126 650 jarmila.smolenova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Oddělení zprostředkování a PvN Český Těšín
Vedoucí oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti Helena Lisztwanová + 420 950 126 654 helena.lisztwanova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Referát zprostředkování Český Těšín
Odborný poradce pro zprostředkování Hana Svárovská + 420 950 126 660 hana.svarovska(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Odborný poradce pro zprostředkování Naděžda Paverová + 420 950 126 653 nadezda.paverova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Odborný poradce pro zprostředkování Radana Blahutová + 420 950 126 662 radana.blahutova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Odborný poradce pro zprostředkování Bc. Marcela Lachová + 420 950 126 668 marcela.lachova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Poradce pro zprostředkování Bc. Marta Pomothyová + 420 950 126 664 marta.pomothyova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Referát evidence a PvN Český Těšín
Ověřovatel PvN Dagmar Rašíková + 420 950 126 659 dagmar.rasikova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník evidence a PvN Pavla Molinová + 420 950 126 657 pavla.molinova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník evidence a PvN Andrea Palánová + 420 950 126 670 andrea.palanova(a)ka.mpsv.cz Karviná
Pracovník evidence a PvN Alžběta Brélová + 420 950 126 656 alzbeta.brelova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Oddělení nepojistných sociálních dávek
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Dana Dziková + 420 950 126 690 dana.dzikova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Referát SSP a pěstounské péče Český Těšín
Ověřovatel dávek SSP a PP Bc. Kateřina Kuligová + 420 950 126 681 katerina.kuligova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník dávek SSP a PP Pavlína Ryplová + 420 950 126 684 pavlina.ryplova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník dávek SSP a PP Bc. Jana Dobijová + 420 950 126 682 jana.cieslarova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník dávek SSP a PP Zuzana Kotápková + 420 950 126 686 zuzana.kotapkova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Pracovník dávek SSP a PP Vlasta Nováková + 420 950 126 683 vlasta.novakova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Referát HN, PnP a DOZP Český Těšín
Sociální pracovník HN Petra Maceczková + 420 950 126 687 petra.maceczkova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Sociální pracovník HN Bc. Adriana Hlisnikovská + 420 950 126 661 adriana.hlisnikovska(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Sociální pracovník HN Aneta Szarowska + 420 950 126 691 aneta.szarowska(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Sociální pracovník HN Iveta Široká, DiS. + 420 950 126 689 iveta.siroka(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Ověřovatel dávek HN Marcela Chmielová + 420 950 126 680 marcela.chmielova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Sociální pracovník PnP a DOZP Bc. Martina Furiková, DiS. + 420 950 126 688 martina.furikova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Sociální pracovník PnP a DOZP Jana Křístková, DiS. + 420 950 126 693 jana.kristkova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Jana Kuželová + 420 950 126 666 jana.kuzelova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Emilie Ostruszková + 420 950 126 692 emilie.ostruszkova(a)ka.mpsv.cz Český Těšín
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky