Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Jablonec nad Nisou > Informace k § 209 ZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Částečná nezaměstnanost - § 209 zákoníku práce


Od 1.1.2012 platí novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde se vypouští celý odst. 3 § 209. Od 1.1.2012 již krajské pobočky Úřadu práce ČR nerozhodují o tzv. částečné nezaměstnanosti zaměstnavatelů, u nichž nepůsobí odborová organizace. Pokud zaměstnavatelé, u nichž nepůsobí odborová organizace, budou chtít upravit poskytování náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti, musí tak učinit ve vnitřním předpisu.

Úplné znění § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění z. č. 365/2011 Sb. zveřejněného v částce 128

§ 209

 (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3,  jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).
 
 (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.
 
Pozn.: od 1. 1. 2012 se celý odst. 3 § 209 ZP vypouští

 


 

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky