Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Záruky pro mladé v Libereckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Název projektu:

Záruky pro mladé v Libereckém kraji (ZpM v LK)

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 31. 12. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Libereckém kraji je určen osobám mladším 29 let (tj. do 29 let vč.), které nemohou dostatečně konkurovat na trhu práce ostatním uchazečům o zaměstnání (dále jen UoZ) z důvodu chybějící praxe a zkušeností. Za pomocí cílených nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména Odborné praxe a Krátkodobé pracovní příležitosti předpokládáme zvýšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Účastníci projektu projdou zaškolovací fází zahrnující motivační aktivity, odborná školení a případné rekvalifikace, které podpoří připravenost cílové skupiny pro nástup do zaměstnání. Vybraní uchazeči budou následně zařazeni na Krátkodobou pracovní příležitost, Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené nebo Stáž v zahraničí.


Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problémy související s vysokým podílem nezaměstnanosti osob mladších 30 let (tj. do 29 let včetně). Tato cílová skupina postrádá, případně má pouze minimální pracovní zkušenosti a jejich umístění na trhu práce je tak složitější. Významným problémem uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny je skutečnost, že se nedokáží správně orientovat na trhu práce, nemají ucelenou představu o svém budoucím povolání. Nejsou dostatečně připraveni na výběrová řízení a schází jim reálné představy o své budoucí práci. Často postrádají nezbytné znalosti v oblasti pracovně-právní legislativy. Jsou též velmi ohroženou skupinou ve vztahu k finančním trhům a nevýhodným nabídkám z důvodu jejich nízké finanční gramotnosti. Současné velké problémy u této skupiny tvoří i nedostatečně rozvinuté základní kompetence jako je odpovědnost, akceptování autorit, pracovní návyky a dodržování pracovní doby. Veškeré uvedené skutečnosti snižují reálnou šanci UoZ najít odpovídající zaměstnání a zvyšují riziko možných osobních problémů souvisejících s finančním zabezpečením.


Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou UoZ v evidenci ÚP ČR:


a) ve věku do 29 let (včetně),

b) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání,

d) postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).


Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 • Výběry UoZ do projektu,
 • Motivační program,
 • Odborná školení,
 • Rekvalifikační kurzy,
 • Umisťování uchazečů na Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená,
 • Umisťování uchazečů na Krátkodobé pracovní příležitosti,
 • Umisťování uchazečů na Stáže v zahraničí (více informací ZDE),
 • Doprovodná opatření.

Aktuality

Nábor účastníků do projektu probíhá formou Individuálního vstupního setkání. Nejbližší vstupní setkání dle poboček ÚP:
 • LIBEREC dne 25. 10. 2018
 • JABLONEC NAD NISOU dne 23. 10. 2018
 • SEMILY dne 18. 10. 2018
 • ČESKÁ LÍPA dne 5. 11. 2018


V případě zájmu uchazečů o vstup do projektu prosím kontaktujte Vaši zprostředkovatelku nebo odborného pracovníka projektu.


Průběžné informace k 30. 9. 2018 (předchozí měsíce ZDE)
 • Od počátku realizace projektu do září roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 677 uchazečů o zaměstnání.
 • V daném období probíhala individuální práce s klienty, dle jejich specifických potřeb a to formou individuálního poradenství.
 • Na základě výběrových řízení u zaměstnavatelů, jsou UoZ umístěni na Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. V rámci projektu jsou realizovány průběžné monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů, které sledují začlenění UoZ na trh práce a vzájemnou spolupráci. V případě nedostatečné kvalifikace UoZ jsou nabízeny a zároveň realizovány rekvalifikační kurzy, které zvyšují kvalifikaci před nástupem UoZ do zaměstnání.
 • Za měsíc září 2018 vstoupilo celkem 26 osob do projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.


Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Odborní pracovníci:
Liberec
Bc. Lucie Vašková
Tel.: 950 132 458
Mob.: 777 401 386
E-mail: lucie.vaskova@uradprace.cz

Jablonec nad Nisou
Mgr. Daniela Brunclíková
Tel.: 950 120 473
Mob.: 777 401 450
E-mail: daniela.brunclikova@uradprace.cz

Česká Lípa
Ing. Helena Ratislavová
Tel.: 950 108 448
Mob.: 778 485 968
E-mail: helena.ratislavova@uradprace.cz

Semily
Ing. Helena Čermáková
Tel.: 950 160 475
Mob.: 778 494 807
E-mail: helena.cermakova@uradprace.cz

Koordinátor aktivit
Bc. Hana Bobková
Tel.: 950 132 554
E-mail: hana.bobkova@uradprace.cz

Koordinátor stáží v zahraničí
Ing. Zuzana Prchalová
Tel.: 950 132 456
Mob.: 770 130 188
E-mail: zuzana.prchalova@uradprace.cz

Projektový manažer
Bc. Eliška Coufalová
Tel.: 950 132 550
E-mail: eliska.coufalova@uradprace.cz

Finanční manažer
Ing. Jan Burkoň
Tel.: 950 132 551

E-mail: jan.burkon@uradprace.cz


Dokumenty ke stažení

Poslední aktualizace: 16. 10. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Ing. Marek Pavlík, Úřad práce v Liberci, Marek.Pavlik(a)lb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky