Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci


Adresa


Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

Úřední hodiny


Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek: 8:00 - 11:00 (v odkazech Kontakty na pracoviště najdete omezení pro jednotlivá Kontaktní pracoviště)


Správním obvodem krajské pobočky v Liberci je území Libereckého kraje (území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily).

Přehled písemností na úřední desce Úřadu práce České republiky z působnosti krajské pobočky v Liberci.

Přijímání žádostí od nových uchazečů o zaměstnání je každý den po dobu úředních hodin.

Datové schránky kontaktních pracovišť Libereckého kraje

Česká Lípa fyczpm4
Jablonec nad Nisou 3zxzpjx
Liberec pnszpvi
Semily jtjzprt


Účet pro příjem odvodu za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZP

Číslo účtu: 7712-37829461/0710.


!!! POZOR !!!
Změna úředních hodin na kontaktním pracovišti Liberec


S účinností od 23. 9. 2016 se mění úřední hodiny takto: Pátek 8:00 - 11:00 (jen noví uchazeči o zaměstnání, pozvaní a žádosti o urgentní mimořádnou okamžitou pomoc)

Ohlášení plnění povinného podílu za rok 2016

Formulář - "Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavetele za rok 2016"
Příloha k formuláři - "Příloha k ohlášení"

V Libereckém kraji probíhají od 13. 10. 2016 do 31. 10. 2016 Týdny vzdělávání dospělých.
Krajská pobočka Úřadu práce v Liberci Vás zve na konferenci a panelovou diskusi „Alternativy a novinky ve vzdělávání dospělých“.

INFORMACE K DOČASNÉMU POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II
Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 bude dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ:

  • aktuálně otevřenou výzvu č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání“ https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz, kde bude příjem žádostí ukončen dne 31. 8. 2016 v 17.00 hodin nebo
  • výzvu č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, do níž bude možné žádosti připravovat v průběhu září a projekty podávat od začátku října 2016 (odkaz na výzvu bude doplněn po jejím vyhlášení, předběžně 31. 8. 2016).

Více informací o projektu na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě
S účinností od 1. 7. 2012 bylo novelizováno ustanovení § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kterým je upraveno poskytování příspěvku zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Podle nové právní úpravy bude postupováno poprvé při poskytování příspěvku za 3. čtvrtletí 2012. Více informací najdete na této stránce.

Důležité upozornění zaměstnavatelům týkající se zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením

Více informací na samostatné stránce.

Poslední aktualizace: 4. 1. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky