Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

logo ostatní


   PLÁNOVANÝ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KrP V KARLOVÝCH VARECH

              

Název projektu

Cílová skupina

Stručný popis (KA), cíl, potřebnost projektu

Doba trvání projektu

Klíčové aktivity

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

Mladí lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), především uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby, včetně osob vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Podpora mladých osob do 29 let věku (včetně) realizací cílených opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především Odborné praxe (včetně mentora) a krátkodobých pracovních příležitostí (dále jen Práce na zkoušku), které budou v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi a interními poradenskými činnostmi, jež připraví účastníky projektu pro výkon praxe u zaměstnavatelů.

Podpora návratu do vzdělávání ve spolupráci s vhodnými školami u osob předčasně opouštějících vzdělávání. V úvodu bude proveden s každým klientem projektu intenzivní vstupní pohovor, jehož účelem bude profilace klientů na základě níž, budou klienti zařazeni do aktivity odpovídající jejich schopnostem a zájmům.


cca 4/2019 - 5/2021

 

Realizace projektu bude navazovat na projekt Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

1 - Administrace a řízení projektu

2 - Vstupní pohovor a profilace klientů

3 – Poradenství

4 - Motivační kurz

5 – Rekvalifikace

6 - Krátkodobá pracovní příležitost („Práce na zkoušku“)

7 - Odborné praxe (včetně mentora)

8 – Podpora návratu do vzdělávání

9 - Doprovodná opatřeníPoslední aktualizace: 2. 10. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky