Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

logo ostatní


   PLÁNOVANÝ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KrP V KARLOVÝCH VARECH

              

Název projektu

Cílová skupina

Stručný popis (KA), cíl, potřebnost projektu

Doba trvání projektu

Klíčové aktivity

Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

Lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji, kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.

Podpora mladých osob do 29 let věku (včetně) realizací cílených nástrojů, opatření a aktivit aktivní politiky zaměstnanosti, především Odborné praxe (včetně mentora) a krátkodobých pracovních příležitostí („Práce na zkoušku“), které budou v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi a interními poradenskými činnostmi, jež připraví účastníky projektu pro výkon praxe u zaměstnavatelů.

dosaženého vzdělání na českém i zahraničním pracovním trhu. Rekvalifikace a další vzdělávací aktivity se zaměří zejména na získání odborných znalostí a dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče pro konkrétní profesi.

cca 11/2018 - 10/2020

 

Realizace projektu bude navazovat na projekt Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

1. Vstupní pohovor a profilace klientů

2. Poradenství

3. Motivační kurz

4. Rekvalifikace

5. Krátkodobá pracovní příležitost („Práce na zkoušku“)

6. Odborné praxe (včetně mentora)

7. Stáže do zahraničí

8. Návrat do vzdělávání

9. Doprovodná opatření


Poslední aktualizace: 23. 4. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky