Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

odbor zaměstnanosti krajské pobočky

oddělení trhu práce


Adresa


Závodní 385 / 98
360 01 Karlovy Vary
 

Správním obvodem Krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky


Kontaktní pracoviště Karlovy Vary ID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště Sokolov ID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště Cheb ID: qrmzpmz

Úřední hodiny


Pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Úterý:8:00 - 11:00
 
Středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Čtvrtek:8:00 - 11:00
 
Pátek:8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

Kontakty


ředitelka odboru zaměstnanosti Krajské pobočky v Karlových Varech Ing. Martina Klánová 950 125 324 martina.klanova@uradprace.cz
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Veronika Dankanicsová
950 125 483 veronika.dankanics@uradprace.cz

Referenti okresu Karlovy Vary


 
Veřejně prospěšné práce Věra Jarošová 950 125 520
 
vera.jarosova@uradprace.cz
Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená
Bc. Gita Dietlová
950 125 325

gita.dietlova@uradprace.cz
Společensky účelná pracovní místa - zřízená Bc. Gita Dietlová
 
950 125 325
gita.dietlova@uradprace.cz

     
Společensky účelná pracovní místa - zahájení SVČ Vladimíra Kárníková
950 125 321 vladimira.karnikova@uradprace.cz

     
Příspěvek na zapracování Bc. Gita Dietlová
950 125 325
gita.dietlova@uradprace.cz

Překlenovací příspěvek

Příspěvek na podporu regionální mobility

Vladimíra Kárníková

Lucie Korcová

950 125 321

950 125 433

vladimira.karnikova@uradprace.cz

lucie.korcova@uradprace.cz


Příspěvek při omezení činnosti zaměstnavatele v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

Bc. Gita Dietlová 950 125 325 gita.dietlova@uradprace.cz

 

Referenti okresu Sokolov


 
vedoucí oddělení TP  kontaktního pracoviště Sokolov
Ing. Blanka Jeníková, MBA
950 161 331
blanka.jenikova@uradprace.cz
Veřejně prospěšné práce Lubomír Král 950 161 322 lubomir.kral@uradprace.cz
Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená Jana Kaplanová
 
950 161 389 jana.kaplanova@uradprace.cz

     
Společensky účelná pracovní místa - zřízená Petra Václavíková 950 161 343 petra.vaclavikova@uradprace.cz

     
Společensky účelná pracovní místa - zahájení SVČ Petra Václavíková 950 161 343 petra.vaclavikova@uradprace.cz

     
Příspěvek na zapracování Jana Kaplanová 950 161 389 jana.kaplanova@uradprace.cz

Překlenovací příspěvek

Příspěvek na podporu regionální mobility


Petra Václavíková

Olga Vášová

950 161 343

950 161 604

petra.vaclavikova@uradprace.cz

olga.vasova@uradprace.cz

Příspěvek při omezení činnosti zaměstnavatele v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program Jana Kaplanová 950 161 389 jana.kaplanova@uradprace.cz

 

Referenti okresu Cheb


 
vedoucí oddělení TP kontaktního pracoviště Cheb
Bc. Natalie Bláhová
950 117 324
natalie.blahova@uradprace.cz
Veřejně prospěšné práce Monika Tobolová
 
950 117 383 monika.tobolova@uradprace.cz
Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená Marie Polakovičová 950 117 325 marie.polakovicova@uradprace.cz

     
Společensky účelná pracovní místa - zřízená Marie Polakovičová 950 117 325 marie.polakovicova@uradprace.cz

     
Společensky účelná pracovní místa - zahájení SVČ Marie Polakovičová 950 117 325 marie.polakovicova@uradprace.cz

     
Příspěvek na zapracování Dana Haasová 950 117 386 dana.haasova@uradprace.cz

Překlenovací příspěvek

Příspěvek na podporu regionální mobility

Marie Polakovičová

Ing. Petra Havlová

950 117 325

950 117 326

marie.polakovicova@uradprace.cz

petra.havlova@uradprace.cz

Příspěvek při omezení činnosti zaměstnavatele v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program Monika Tobolová
 
950 117 383 monika.tobolova@uradprace.cz
Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti.

Nástroje:

  • rekvalifikace zde
  • investiční pobídky
  • veřejně prospěšné práce
  • společensky účelná pracovní místa
  • překlenovací příspěvek
  • příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
  • příspěvek na zapracování
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Na poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti není právní nárok, jejich výše a doba trvání je určena pravidly pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve, než po schválení příspěvku a sepsání dohody mezi žadatelem a úřadem práce.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.

Formuláře ke stažení:  https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o3


Datum uveřejnění: 14. 3. 2011, Poslední aktualizace: 6. 9. 2016, Autor: Ing. Martina Klánová
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky