Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
PRACOVNÍ REHABILITACE


 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařazení osoby se zdravotním pojištěním na pracovní rehabilitaci. Na pracovní rehabilitaci může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba, která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením. Na doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která přestala být invalidní. Dále též fyzická osoba, které byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce ČR.


Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to na základě její žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce.


Pracovní rehabilitace je realizována pracovníky poradenství Úřadu práce ČR ve spolupráci s poradci pro zprostředkování, pracovníky trhu práce, zástupci neziskových organizací a lékaři.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:
• poradenská činnost
• zprostředkování zaměstnání
• příprava na budoucí povolání
• specializované rekvalifikační kurzy
• příprava k práci
• další typy aktivit dle potřeb účastníka

O pracovní rehabilitaci může požádat:
• osoba se zdravotním postižením, nebo
• osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
• osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
• osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.


Pracovní rehabilitace


 

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Blansko Mgr. Marie Hoffmannová
950 103 427 marie.hoffmannova@bk.mpsv.cz
Brno-město
Mgr. Dita Zídková, DiS.
950 104 144
dita.zidkova@bm.mpsv.cz
Brno-venkov Ing. Pavla Hvězdová 950 105 352 pavla.hvezdova@bo.mpsv.cz
Břeclav Mgr. Kristína Beránková 950 107 488 kristina.berankova@bv.mpsv.cz
Hodonín Mgr. Jindřiška Dvorská
950 115 305
jindriska.dvorska@ho.mpsv.cz
Vyškov Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@vy.mpsv.cz
Znojmo JUDr. Jitka Svobodová 950 176 497 jitka.svobodova@zn.mpsv.czFORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace si můžete stáhnout zde:

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

 

Poslední aktualizace: 15. 12. 2015
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky