Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Kontaktní pracoviště > Kyjov > Upozornění
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

UPOZORNĚNÍ


Upozornění klientům

 GŘ ÚP ČR upozorňuje, že v souvislosti s novou právní úpravou dávek pomoci v hmotné nouzi, která nabyla účinnosti 1. února 2017 a úpravou informačních systémů, budou výplaty příspěvku na živobytí případně doplatku na bydlení za měsíc únor 2017, provedeny pravděpodobně s několikadenním zpožděním oproti lednovému termínu výplaty.

 V období února až dubna 2017 dojde k novému posouzení všech přiznaných příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení podle nové právní úpravy, která zahrnuje zejména zintenzivnění veřejné služby a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací. Změny v posuzování dávek pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017

Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.

Nově se v měsíčním intervalu bude hodnotit možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.


U klientů, kteří po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí nebudou


a)      vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,


b)     účastnit se projektů organizovaných KrP ÚP ČR,


c)      osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin,


d)     osobou invalidní ve druhém stupni,


e)      osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,


f)       nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné nouzi,


bude jim částka na živobytí snížena na existenční minimum, tedy částku 2 200Kč.

V případě výkonu veřejné služby v rozsahu 30 a více hodin měsíčně bude částka živobytí zvýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem, tedy o částku 605 Kč.

Je-li příjemce dávky nebo společně posuzované osoba v pracovním nebo obdobném vztahu (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) je tato povinna od 1. 2. 2017 dokládat, že odpracoval/a v rozhodném období (předchozím měsíci) alespoň 20 hodin, aby mohl/a být považován/a za osobu v hmotné nouzi.

Podle nové právní úpravy může dále zvýšit částku živobytí z důvodu prokazatelně zvýšených nákladů spojených s hledáním zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby. Částku živobytí lze z uvedeného důvodu navýšit až o 300 Kč měsíčně. Klient/ka musí dostatečně prokázat jednotlivé výdaje. Nezapočítávají se ty služby, které jsou pro veřejnost bezplatné např., internet v knihovnách atd.

Poslední aktualizace: 1. 2. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky