Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > Evropský sociální fond (ESF) > OP LZZ > Regionální individuální projekty (RIP) > Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji


REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/82.00009

Částka: 41 834 000,00Kč

Doba realizace projektu: 1. května 2012 až 30. dubna 2014

Cíle projektu

Posílení ekonomického růstu firem v Jihočeském kraji, které překonaly období poklesu či stagnace. Upevnění a rozvoj jejich konkurenceschopnosti. Podpora tvorby pracovních míst.

Posílení, zvýšení a získání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na konkurenční prostředí, nové technologie, postupy a procesy. Udržitelnost pracovních míst.

Popis projektu

Projekt Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji (dále také jen projekt) má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.

Rámec pro poskytování podpory je v projektu nastaven na základě podporovaných ekonomických činností – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji. Tento rámec vzešel z analýzy ekonomických činností firem v Jihočeském kraji, které vykazují či začínají vykazovat růstový potenciál.

Podpora vzdělávacích aktivit bude poskytována na základě předložené žádosti. V první fázi projektu bude zrealizován informační seminář, který žadatelům ozřejmí postupy pro kompletaci a předkládání žádostí, postupy při výběrech dodavatelů vzdělávání a další podmínky poskytnutí přiznané podpory. Podpora není nároková. O jejím přidělení bude rozhodovat komise, k tomuto účelu sestavená.

Vedle poskytování finanční podpory na klíčové vzdělávací aktivity může být žadatel podpořen i příspěvkem ke mzdovým nákladům zaměstnanců, za dobu účasti na vzdělávání. S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Projekt bude bezprostředně po ukončení podroben externímu auditu.

Cílové skupiny

Projektu se mohou účastnit podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé, kteří realizují své ekonomické činnosti v odvětvích podporovaných projektem – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji.

Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10 Výroba potravinářských výrobků

11 Výroba nápojů

13 Výroba textilií

14 Výroba oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 Výroba nábytku

32 Ostatní zpracovatelský průmysl

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

41 Výstavba budov

42 Inženýrské stavitelství

43 Specializované stavební činnosti

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49 Pozemní a potrubní doprava

51 Letecká doprava

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55 Ubytování

56 Stravování a pohostinství

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

Zapojení do projektu

Žadatel zpracuje žádost do odpovídajícího formuláře a včetně povinných příloh ji doručí na podatelnu ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice. Formuláře ke stažení – viz níže.

Podmínky vstupu do projektu a pravidla pro poskytnutí příspěvku jsou shrnuty v Manuálu – viz níže.

Realizátor projektu

Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)

: 72496991

Ulice: Klavíkova 7

Město: České Budějovice

PSČ: 37004


Kontaktní osoby:

Ing. Kamila Kubalová

Odborný asistent

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích

Referát projektů EU

kamila.kubalova@cb.mpsv.cz, 950 109 478, 702 018 573

Mgr. Petra Janošťáková

Odborný asistent

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích

Referát projektů EU

petra.janostakova@cb.mpsv.cz, 950 109 477, 702 018 572
Ke stažení

1. Obecné informace


I. manuál pro zájemce o vstup do RIP v rámci výzvy č. 02

II. manuál pro zájemce o vstup do RIP v rámci výzvy č. 01

III. prezentace seminář pro potenciální žadatele

IV. odpovědi na často kladené otázky zaměstnavatelů

2. Podávání žádost


I. výzva k podávání žádostí č. 02 revize č.1

Předmětem revize výzvy č. 02 je úprava celkové alokace

Dne 2.7.2013 došlo k dosažení limitu finančních prostředků určených na výzvu č. 02.

Žádosti přijaté od tohoto data budou evidovány v zásobníku ..

II. výzva k podávání žádostí č. 01 - revize č.2

Předmětem 2. revize výzvy č. 01 je úprava celkové alokace této výzvy

Sběr žádostí v rámci výzvy č. 01 byl ukončen dne 3.4.2013.

III. žádost o příspěvek vzdělávejte se pro růst v JČ kraji

IV. příloha č. 4 žádosti podnikatelský záměr

V. příloha č. 5 žádosti prohlášení o podpoře de minimis

VI. příloha č. 6 žádosti prohlášení o velikosti podniku

3. Informace k výběrovým řízením

I. postup při výběru dodavatele

II. výzva k podání cenové nabídky

III. smlouva o realizaci vzdělávací aktivity

4. Sepsání dohody

I. příloha č. 1 dohody seznam osob

II. příloha č. 2 dohody harmonogram

III. příloha č. 3 dohody vyúčtování mzdových nákladů

IV. příloha č. 4 dohody vyúčtování vzdělávací aktivityyy

V. dohoda se zaměstnanci

VI. evidence docházky

VII. evidence vzdělávací aktivity

VIII. závěrečný protokol

IX. loga na osvědčení

5. Archiv

I. archiv dokumentůPoslední aktualizace: 3. 2. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Jiřina Černohorská, Úřad práce v Českých Budějovicích, vedoucí odboru ESF, jirina.cernohorska(a)cb.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky