Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > APZ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Aktivní politika zaměstnanosti jako součást státní politiky zaměstnanosti přispívá k tvorbě a udržení  pracovních míst a napomáhá  tak zmírňovat nepříznivou situaci občanů hledajících nové pracovní uplatnění.

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“),  podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

 

Předpisy upravující poskytování příspěvků zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání v rámci APZ:

 

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zaměstnání a zájemců o zaměstnání
  • nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 


Poslední aktualizace: 22. 8. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky