Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Přehled projektů:


Název projektu
Reg. č. projektu
Stav Oblast podpory Č. výzvy Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Doba realizace projektu
 

Národní individuální projekty

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
v realizaciProjekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. 1.12.2015 - 30.11.2020
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP II)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597
v realizaciProjekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP1.1.2016 - 30.9.2020
 

Regionální individuální projekty

Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003
v realizaciPodpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly03_15_004Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání mladších 30 let (tj. do 29 let včetně) bez rozdílu vzdělání a bez praxe nebo s minimální praxí.724984071.2.2016 - 31.12.2020
Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019
v realizaciPodpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly03_15_010Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání od 50 let věku minimálně s výučním listem.530296531.3.2016 - 30.6.2023
Kudy kam II v Královéhradeckém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000020
v realizaciPodpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly03_15_010Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří potřebují zvláštní pomoc. Zejména ti, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo kteří v nich žijí, po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření a lidé ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.628361151.3.2016 - 30.6.2023
Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0003711
v realizaciPodpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly03_15_010Cílovou skupinou projektu jsou zejména osoby vyučené s nedostatečnou praxí, případně osoby se základním vzděláním a s nedokončeným vzděláním.118348621.1.2018 - 31.12.2020
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky