Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Přehled projektů:


Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
 
VZDĚLÁVEJTE SE PRO STABILITU ! realizace ukončena 1.1 -Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků CZ.1.04/1.1.00/A1.00001 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci zaměstnavatelů. Podpora udržení zaměstnanosti v podnicích postižených negativním vývojem ekonomiky. 3 087 861 Kč 17.9.2012 31.8.2015
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců realizace ukončena 1.1 -Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků C3 CZ.1.04/1.100./C3.00001 Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci zaměstnavatelů. Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců. 71 000 000 Kč 1.12.2013 31.8.2015
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 3 CZ.1.04./2.1.00./03.00015 Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání , kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování 380 000 000 Kč 1.1.2012 30.6.2015
"Vzdělávejte se pro růst!" realizace ukončena 1.1.- Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 23 CZ.1.04/1.1.00/71.00001 Cílovou skupinu tvoří zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. 14 466 000 Kč 31.5.2011 30.4.2014
 
Dovolte mi pracovat realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00025 Cílovou skupinou projektu jsou zejména osoby vyučené s nedostatečnou praxí (méně než 1 rok praxe v součtu za poslední 3 roky). Výjimku tvoří osoby po MD/RD a ty, které pečovaly o osobu blízkou, u kterých bude délka odpovídající praxe posuzována individuálně. 14052990 Kč (vč. DPH) 1.9.2012 30.11.2015
Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00037 Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání se zdravotním omezením, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnaní. 15 750 620 Kč 1.1.2013 31.10.2015
Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00047 Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání od 50 let věku minimálně s výučním listem, kteří zvýšenou péči pro svůj věk potřebují (§ 33 ZoZ). 17 431 940 Kč 1.3.2013 31.10.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00067 Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let,bez rozdílu vzdělání, kteří mají zájem o získání praxe či dlouhodobého pracovního uplatnění. Přednostně budou zařazováni ti, kteří jsou v poslední evidenci déle než čtyři měsíce a mají odpracovány maximálně dva roky v součtu od ukončení studia. 71 059 245 Kč 1.7.2013 30.11.2015
Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00073 Cílovou skupinou jsou osoby pečující o děti do 15 let, které jsou evidovány na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji jako uchazeči/uchazečky o zaměstnání. 11 053 100 Kč 1.11.2013 30.11.2015
Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém realizace ukončena 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků B1 CZ.1.04/1.1.00/B1.00008 Zaměstnanci a zaměstavatelé v Královéhradeckém kraji. 88 003 477 Kč 1.6.2013 31.10.2015
Program aktivizace a podpory uchazečů a zájemců o zaměstnání se zdravotním omezením v Královéhradeckém kraji realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00016 Cílovou skupinu tvoří uchazeči a zájemci o zaměstnání se zdravotním omezením, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnaní. 21 228 760 Kč 1.1.2009 31.12.2011
Z teorie do praxe realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00068 Cílovou skupinou jsou absolventi škol s min. dokončeným středoškolským vzděláním, kteří nedisponují prokazatelnou pracovní zkušeností (§ 229 ZP), osoby po mateřské/rodičovské dovolené a osoby, které pečovaly o dítě či jinou závislou osobu a potřebují obnovit pracovní návyky a aktualizovat znalosti, dovednosti a odborné předpoklady. 41 133 900 Kč 1.1.2010 31.12.2012
Dobrá příležitost realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 13 CZ.1.04/2.1.00/13.00076 Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Královéhradeckém kraji, kteří mají za posledních 5 let v součtu odpracovaných 48 měsíců a z této skupiny zejména ti, jejichž poslední evidence nepřesáhla 3 měsíce. 47 950 000,0 Kč 1.2.2010 30.9.2012
Kudy kam realizace ukončena 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00012 Cílovou skupinou projektu (dle § 33, odst. 1, písm. g, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) jsou fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobivé, po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. A to zejména osoby se základním vzděláním a vyučené evidované na úřadu práce déle než 5 měsíců. 20 093 625 Kč 1.8.2011 31.7.2014
Vzdělávejte se pro růst v kraji Královéhradeckém! realizace ukončena 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 82 CZ.1.04/1.1.00/82.00008 Zaměstnanci a zaměstavatelé v Královéhradeckém kraji. 34 676 000 Kč 1.5.2012 30.4.2014
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky