Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Informace z úseků ÚP > Kancelář úřadu > rekonstrukce školicího střediska
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Realizace projektu ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska

V období od července 2011 probíhá na Úřadu práce České republiky, krajská pobočka v Hradci Králové realizace projektu „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“, reg.č.: CZ.1.06/3.3.00/04.07563, i.č. v SMVS 113V34D000007.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu národního rozvoje prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je celkovou rekonstrukcí a modernizací stávajícího jednacího sálu na Úřadu práce České republiky, krajské pobočce v Hradci Králové dosáhnout vybudování moderního školicího střediska, a posílit tak kapacity školících prostor pro zaměstnance Úřadu práce ČR. Komplexní přestavba interiéru jednacího sálu zahrnuje zejména navýšení kapacity sálu na 221 míst, včetně 4 míst pro účastníky se zdravotním omezením, zavedení datových zásuvek do sklopných stolků sedadel a konferenčních stolů, vybudování nového tlumočnického systému, jakož i vybavení sálu moderními technologiemi, jež odpovídají současným požadavkům na vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR. Projekt dále počítá i s vytvořením nezbytného zázemí pro lektory a účastníky školení v prostorech před jednacím sálem. V této souvislosti bude provedena rekonstrukce a zvětšení kapacit sociálních zařízení, zřízena čajové kuchyňky, vybudována místnost pro lektory k jejich přípravě na školení a provedeny drobné dílčí úpravy ve foyer jednacího sálu.

Projekt je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců služeb zaměstnanosti Úřadu práce ČR. Díky nově vytvořenému školicímu středisku projekt umožní zlepšení dostupnosti vzdělávání a posílení odbornosti zaměstnanců Úřadu práce ČR, s čímž souvisí i zvýšení kvality služeb poskytovaných Úřadem práce ČR.
Na realizaci projektu byla z Integrovaného operačního programu vyčleněna částka 9.861.136 Kč.
Kontaktní osobou pro poskytnutí bližších informací o projektu je:
Ing. Jaroslav Pokrupa
ÚP ČR, krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel. 950 116 425
e-mail jaroslav.pokrupa(a)hk.mpsv.cz

Dodavatelé projektu ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska

Jako dodavatelé projektu, kteří se podílí na realizaci projektu „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“ byli vybráni tito dodavatelé:

 1. Koordinátor BOZP
  - Ingeniring Krkonoše a.s., Pražská 135, 541 01  TRUTNOV 
  - Tento dodavatel byl vybrán jako vítěz veřejné zakázky malého rozsahu „Služby koordinátora BOZP na stavbu“ vyhlášené dne 28.7.2011. Mandátní smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP byla podepsána dne 21.11 2011.
 2. Technický dozor investora na stavbu
  - Ing. Luboš Kasper, Kolmá 500, Trutnov 3, 541 03
  - Tento dodavatel byl vybrán jako vítěz veřejné zakázky malého rozsahu „Služby technického dozoru investora na stavbu“ vyhlášené dne 28.7.2011. Mandátní smlouva o zajištění činnosti technického dozoru investora byla podepsána dne 21.11. 2011.
 3. Dodavatel stavby a vybavení interiéru
  - Redomo a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové
  - Tento dodavatel byl vybrán jako vítěz podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby a vybavení interiéru“ zadané v otevřeném řízení dne 19.8.2011. Smlouva o dílo byla podepsána dne 14.12. 2011.
 4. Autorský dozor
  - ATIP, a.s., Pražská 169, 541 31 Trutnov
  - Tento dodavatel byl vybrán jako vítěz veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování projektové dokumentace pro akci ÚP v Hradci Králové – přípravné práce pro rekonstrukci školicího střediska, Hradec Králové, Wonkova 1142“ Mandátní smlouva na provedení autorského dozoru byla podepsána dne 14.12. 2011.

1

2

3

4

5

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky