Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové


Adresa


Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové 2
ID datové schránky  b45zphf
e-mailová adresa pro elektronické podání  podatelna.hk(a)uradprace.cz
Podmínky přijetí elektronického podání naleznete
na stránce Elektronická podatelna.

Budova

Úřední hodiny


Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
Pátek: 08:00 - 11:00
(jen noví uchazeči o zaměstnání, pozvaní a žádosti o urgentní mimořádnou okamžitou pomoc)

Mapa KHK Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou Smiřice Třebechovice Jičín Nová Paka Hořice Lázně Bělohrad Kopidlno Náchod BroumovJaroměřNové Město nad MetujíČervený KostelecČeská Skalice Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad OrlicíDobruška Trutnov Vrchlabí Hostiné Úpice
Správním obvodem krajské pobočky v Hradci Králové je území Královéhradeckého kraje (území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov).


Obecné informace z oblasti působnosti Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku Kontaktní centrum Úřadu práce na čísle (+420) 844 844 803.


Dne 16. listopadu 2018 došlo ke změně emailových schránek elektronických podatelen Úřadu práce KrP v Hradci Králové a okresních kontaktních pracovišť. Nové emailové adresy elektronických podatelen uvádíme zde:

OkresEmailDatová schránka
Hradec Královépodatelna.hk@uradprace.czb45zphf
Jičínpodatelna.jc@uradprace.cznpczpc2
Náchodpodatelna.na@uradprace.czh2mzpw2
Rychnov nad Kněžnoupodatelna.rk@uradprace.czr5tzptk
Trutnovpodatelna.tu@uradprace.czvy2zpxb

Stará emailová adresa elektronické podatelny již není platná.
Dne 6. prosince 2018 se v budově Krajského úřadu v Hradci Králové uskuteční Veletrh dotačních příležitostí.
Více informací naleznete v pozvánce.
Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji se uskuteční v termínu od 12. do 16. listopadu 2018.
Vážení klienti pro usnadnění a urychlení vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, nabízíme vzory vyplněných formulářů v rámci agendy státní sociální podpory. Jedná se o tiskopisy nutné k vyřízení žádostí o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení.
Přinášíme několik tipů, jak se jim na ÚP ČR vyhnout - ke stažení ZDE.
Doporučujeme pro převzetí průkazu mít připravenou hotovost ve výši 30 Kč. Informace k vystavení průkazu OZP ke stažení zde

Přehled písemností na úřední desce Úřadu práce České republiky z působnosti krajské pobočky v Hradci Králové.

Upozornění:
Úřad práce ČR v současné době nevybírá v souvislosti s nepojistnými sociálními dávkami žádné poplatky ani kolkové známky. Výjimkou je správní poplatek ve výši 30 Kč za vydání průkazů TP, ZTP a ZTP/P v případech, kdy bylo řízení zahájeno ještě před 1.1.2012.


Hlášení volných pracovních míst

Hlášení volných pracovních míst

Pro nahlášení volného pracovního místa vyplňte prosím následující formulář a vyplněnou hlášenku zašlete na adresu dle místa výkonu práce:

Ke stažení:  hlášenka VM.doc

Volná pracovní místa, kde je požadován živnostenský list (ŽL), je možné uveřejnit pouze formou letáčku na vývěsce úřadu práce. Připravený letáček je možné zaslat na výše uvedené adresy podle místa výkonu práce.


Zaměstnávání OZP – Plnění povinného podílu

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2017.

Pokud zaměstnavatel využije možnosti plnění odvodem do státního rozpočtu (za rok 2016 činí výše odvodu za jednoho přepočteného zaměstnance 67 500,- Kč), odvede příslušnou částku na účet úřadu práce nejpozději do 15. února 2017.

příjmový účet číslo: 7712-37827511/0710
variabilní symbol: vaše identifikační číslo
konstantní symbol: 1148

Formulář:

Vysvětlivka k Příloze:

Ustanovení § 18 odst. 1 vyhl. č. 518/2004 Sb. stanoví: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti (dále jen "dodavatel") ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pro účely zjištění počtu OZP, které si může zaměstnavatel započítat, se nejprve sečte celkový objem finančních prostředků, které uhradil zaměstnavatel všem dodavatelům v souhrnu za výrobky a služby, a teprve tento výsledek se poté vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Nepočítá se tedy za jednotlivé dodavatele samostatně!

Zobrazit samostatněInformace z úseků ÚP


Krajská pobočka v Hradci Králové je partnerem uvedených projektů:

Vybudování a provoz Dětského koutku; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006238

Vzdělávání v rovnosti žen a mužů; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006230

Provoz Dětského koutku na KPÚP v HK; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006239

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky