Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Generální ředitelství > Organizační struktura
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce České republiky stanoví statut a organizační řád; statut a organizační řád vydává generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

fotografie: generální ředitelka PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka ÚP ČR
profesní životopis

fotografie: ředitel Odboru zaměstnanosti Mgr. Jan Karmazín, MPA
ředitel Odboru zaměstnanosti
jan.karmazin(a)uradprace.cz
profesní životopis


JUDr. Vojtěška Nezvalová
vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství
vojteska.nezvalova(a)uradprace.cz


Ing. Eva Stratilová
vedoucí Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti
eva.stratilova(a)uradprace.cz


Ing. Jakub Novák
vedoucí Oddělení monitoringu a analýz trhu práce
jakub.novak(a)uradprace.cz


Mgr. Jiří Šimek
zastupující vedoucí Oddělení agentur práce
jiri.simek(a)uradprace.cz


Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova(a)ul.mpsv.cz

fotografie: ředitelka Odboru pro sociální věci Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka Odboru pro sociální věci
zdenka.cibulkova(a)uradprace.cz
profesní životopis


Mgr. Lucie Vránová
vedoucí Oddělení NSD pro HN, SSP a sociální práci
lucie.vranova(a)uradprace.cz


MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení NSD pro OZP, dávky PP a IPSPO
milena.pruzkova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Kanceláře Generálního ředitelství ÚP ČR Mgr. Viktor Najmon
ředitel Kanceláře Generálního ředitelství ÚP ČR
viktor.najmon(a)uradprace.cz
profesní životopis


Bc. Martin Válek
vedoucí Oddělení správy budovy
martin.valek(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru projektová kancelář Ing. Zdeněk Osmanczyk
ředitel Odboru projektová kancelář
zdenek.osmanczyk(a)uradprace.cz
profesní životopis


Mgr. Jaroslav Neuvirth
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
jaroslav.neuvirth(a)uradprace.cz


Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitelka Odboru ekonomického Ing. Věra Frostová
zastupující ředitelka Odboru ekonomického
vera.frostova(a)uradprace.czIng. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova(a)uradprace.cz


Ing. Bohdana Beránková
vedoucí Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví
bohdana.berankova(a)uradprace.cz


Barbora Veselá
vedoucí Oddělení účtárny GŘ
barbora.vesela(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru správy majetku, provozu a investic Ing. Petr Kalina
ředitel Odboru správy majetku, provozu a investic
petr.kalina(a)uradprace.cz
profesní životopis


Ing. Edita Švecová
vedoucí Oddělení správy majetku a provozu
edita.svecova(a)uradprace.cz

fotografie: zastupující ředitel Odboru bezpečnostního, právního a analytického Mgr. et Mgr. Jacek Morávek
zastupující ředitel Odboru bezpečnostního, právního a analytického
jacek.moravek(a)uradprace.cz


Ing. Jiří Stonawský
vedoucí Oddělení bezpečnostního a analytického
jiri.stonawsky(a)uradprace.cz


Mgr. et Mgr. Jacek Morávek
vedoucí Oddělení právního
jacek.moravek(a)uradprace.cz

fotografie: vedoucí Oddělení interního auditora Ing. Michal Černík
vedoucí Oddělení interního auditora
michal.cernik(a)uradprace.cz

fotografie: ředitelka Odboru personálního a vzdělávání Ing. Jarmila Kotyzová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání
jarmila.kotyzova(a)uradprace.cz
profesní životopis


Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak(a)uradprace.cz

fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova(a)uradprace.cz
+420 724 209 037
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky