Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Zahraniční zaměstnanost > Formuláře ke stažení
Language is not available - English Изменить язык на - русский язык Змінити мову на - Українська Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Formuláře ke stažení z oblasti zahraniční zaměstnanosti


Formuláře je možné vytisknout a vyplnit ručně anebo vytisknout předvyplněné.

Hlášení volných pracovních míst

Povolení k zaměstnání

 • Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání - DOC, PDF

 • Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání - obchodní korporace - DOC, PDF

 • Informace k projednání smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání - DOC, PDF

 • Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení - DOC, PDF

 • Vyjádření obchodní korporace při prodloužení - DOC, PDF

Zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Informační povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ČR

a) občané EU/EHP a Švýcarska, jejich rodinní příslušníci a cizinci, kteří nepotřebují pracovní oprávnění

 • Informace o nástupu do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení - DOC, PDF

 • Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení - DOC, PDF

 • Informace o nástupu / ukončení - hromadná verze pro zaměstnavatele - XLS, popis

b) cizinci - držitelé pracovního oprávnění (povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

Informační povinnost cizince nebo zaměstnavatele vůči OAMP Ministerstva vnitra

 • Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou - elektronický formulář/PDF
  Podává zaměstnavatel cizince se zaměstnaneckou kartou na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra (§ 107 odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

 • Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele - elektronický formulář/PDF
  Podává držitel zaměstnanecké karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele (§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).
  S výjimkou cizince s volným přístupem na trh práce ČR nebo cizince s platným povolením k zaměstnání je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o zaměstnaneckou kartu.

 • Oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele - elektronický formulář/PDF
  Podává držitel modré karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele (§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).
  Pozor, že během prvních dvou let pobytu na území na modrou kartu je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o modrou kartu. Po uplynutí dvou let je dostačující tento oznamovací formulář (přičemž hlásit volné pracovní místo je vždy třeba).

Pro Úřad práce ČR

 • Žádost ÚP o vyjádření v případě více míst výkonu práce cizince - DOC, PDF

 • Informace o nástupu / ukončení - hromadná verze pro ÚP ČR - XLS
Za úplnost informací na stránce odpovídá: sekce 4, oddělení 401. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky