Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Práce 4.0
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Práce 4.0


                


Hlavní snahou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v této oblasti je podrobně zmapovat současnou situaci i budoucí trendy na trhu práce, které souvisí s příchodem 4. průmyslové revoluce a připravit případné scénáře a opatření, jak na tyto změny adekvátně reagovat. V roce 2016 v této souvislosti MPSV zpracovalo studii Iniciativa Práce 4.0, která se konkrétně zabývá očekávanými dopady digitalizace (informatizace a kybernetizace) na oblast trhu práce a na vybrané sociální aspekty.
V návaznosti na tuto studii MPSV, v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery, zpracovalo počátkem roku 2017 Akční plán Práce 4.0.
Na základě dohody s Úřadem vlády ČR byla opatření uvedená v Akčním plánu Práce 4.0 následně začleněna do Akčního plánu pro Společnosti 4.0, který byl zpracován v rámci Aliance Společnost 4.0.
Akční plán navazuje na Iniciativu Průmysl 4.0 a navrhuje v široce pojatá konkrétní opatření, spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané, s těmito oblastmi spojené, sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také otázkám dalšího vzdělávání.
Akční plán je rozčleněn na 4 strategické cíle:
  1. strategický cíl: Regulace dopadů technologických změn na poptávku po pracovní síle 
  2. strategický cíl: Podpora dalšího vzdělávání
  3. strategický cíl: Nastavení podmínek na trhu práce v souvislosti s technologickými změnami
  4. strategický cíl: Regulace dopadů technologických změn na vybrané sociální aspekty
Opatření nastavená v tomto akčním plánu (zejména v části týkající se dalšího vzdělávání) navazují a rozvíjejí opatření uvedená v Akčním plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, jehož cílem je reflektovat společenské změny, které v současnosti probíhají v souvislosti se stoupajícím významem informací, znalostí a informačních a komunikačních technologií. Oba tyto akční plány jsou vzájemně komplementární.


Soubor ke stažení: Studie Iniciativa Práce 4.0
Popis: Zveřejnění Studie Iniciativa Práce 4.0, která se zabývá očekávanými dopady digitalizace na trh práce, zaměstnanost a na vybrané sociální aspekty v souvislosti s příchodem 4. průmyslové revoluce.
Poslední aktualizace: 28. 12. 2016, Velikost: 1.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Akční plán Práce 4.0
Poslední aktualizace: 19. 1. 2018, Velikost: 283 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: oddělení 401 a odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky