Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Kontaktní informace MPSV > Elektronická podatelna
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Podmínky přijetí elektronického podání na pracovištích Úřadu práce


 • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu v těchto formátech:
  • Acrobat Reader - *.pdf
  • Software602 Text602 - *.txt
  • Microsoft Word - *.doc
  • jako prostý text RTF-DCA - *.rtf
  • jako prostý text - *.txt 
 • Adresa elektronické podatelny generálního ředitelství ÚP: posta(a)uradprace.cz . V případě, že chcete kontaktovat konkrétní ÚP, seznam naleznete zde.
 • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno kvalifikovaným certifikátem, který vydala I.CA, Česká pošta nebo eIdentity jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 • V elektronické formě lze doručovat podání podle nařízení vlády č.495/2004 Sb. a podle zvláštních předpisů vztahujících se k práci ÚP; jsou to zejména:
  • podání ve správním řízení (návrhy na zahájení správních řízení, opravné prostředky apod.),
  • plnění oznamovacích povinností daných pracovněprávními předpisy (oznámení o plnění stanoveného povinného podílu počtu občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, zprávy ve smyslu § 62 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, apod.),
  • běžná korespondence s Úřadem práce,
  • žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění,
  • stížnosti a podněty týkající se činnosti zaměstnanců Úřadu práce a zaměstnavatelů.
 • Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době (viz Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky) na datovém nosiči (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+-, DVD-RAM, DVD-RW+-, USB disky) přímo na podatelnu příslušného pracoviště Úřadu práce.
 • ÚP při zřízení podatelny vychází ze:
  • zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
  • vyhlášky Ministerstva informatiky č. 378/2006 Sb.
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • E-mail bez elektronického podpisu můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši pracovníci se budou snažit na něj odpovědět.
 • E-mailové adresy pracovišť Úřadu práce, na které lze posílat elektronická podání, naleznete v sekci Úřadu práce ČR, část Krajské pobočky.
Datum uveřejnění: 18. 3. 2005, Poslední aktualizace: 26. 8. 2011, Autor: MPSV
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky