MLSA integrated portal


Employment > For Citizens > Vacancies search
Změnit jazyk na - Český choice - English Змінити мову на - Українська The International page for all available languages.
MLSA Employment Social affairs EURES Forms
Search   Help   Home   Login
  You are not logged in. You can sign up.

Vacancy search

: : Contextual help
Contextual help
   


Contextual help Vacancies for
Vacancies with

Vacancy search result

79 vacancy offers match the specified conditions 95 vacancies.
District Jičín was searched for vacancies.

You can try to extend the search to neighbouring districts or search in all districts.

Page 1 of 4: Previous /

Demanded occupation:

KOORDINÁTOR/-KA DOBROVOLNÍKŮ

Google translationOpen in a new window
  Health care assistants (53219)
Workplace and contacts
  Company: Oblastní charita Jičín, ID 73633755
  Workplace: Oblastní charita Jičín - pracoviště Jičín, Vrchlického 824, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín, tel.: +420 605 521 429, e-mail: reditel(a)charitajicin.cz, address: Na jihu 553, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Part-time employment, at least 30 hours per week
  Minimum degree of education: Completed secondary
  Period of employment: from Jul 15, 2017 until Jul 14, 2018
  Wage spread: from 12 000 CZK/month
Comment on vacancy: KOORDINÁTOR/-KA DOBROVOLNÍKŮ - pracoviště Jičín.
Stručný profil pozice:
Koordinátor aktivně vyhledává lidi nejrůznějšího věku, kteří chtějí část svého volného času věnovat dobrovolnické službě v různých sociálních a školských zařízeních. Pořádá pravidelné srazy dobrovolníků, kde spolu s nimi diskutuje o jejich zkušenostech. Je v kontaktu se všemi organizacemi, kam dobrovolníky posílá a monitoruje jejich činnost. Pořádá besedy o dobrovolnictví na školách a v případě zájmu i ve firmách. Vede databázi dobrovolníků. Vyplňuje jednoduché žádosti o granty. Má na starosti Tříkrálovou sbírku.

Od uchazečů požadujeme:
- Zaslání profesního životopisu a motivačního dopisu na email: reditel@charitajicin.cz. Vaše nabídky zasílejte průběžně až do odvolání. Více informací na tel: 605 521 429
- Min. středoškolské vzdělání
- Výborné organizační schopnosti
- Velkou schopnost samostatné práce
- Vysokou míru komunikativnosti
- Aktivitu a zájem učit se rychle nové věci

Co nabízíme:
- Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- Úvazek ve výši 0,75
- Nástupu do zaměstnání 15. 7. (nebo dle domluvy).
- Mzdu 12 000,-
- Adresa zaměstnání: Vrchlického 824, Jičín

Benefity:
- Služební telefon i pro soukromé účely
- Služební notebook i pro soukromé účely
- Možnost využití služebního auta
- Pružná pracovní doba
- Možnost velké samostatnosti a tvořivosti
- Vzdělávání zdarma
- Členství ve fungujícím odborném kolegiu
- Možnost stáží v jiných organizacích

Vyhrazujeme si právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 24, 2017 2:03:06 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 922 730 717, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

PROJEKTOVÝ/-Á - OBCHODNÍ MANAŽER/-KA ZAKÁZEK

Google translationOpen in a new window
  Business services agents not elsewhere classified (33392)
Workplace and contacts
  Company: PENTAS HOŘICE a.s., ID 04281683
  Workplace: Janákova 2170, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, district Jičín
  Report to: Hana Tulková, tel.: +420 493 655 914, e-mail: tulkova(a)pentas.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 22, 2017
  Wage spread: from 25 000 CZK/month
Comment on vacancy: PROJEKTOVÝ/-Á - OBCHODNÍ MANAŽER/-KA ZAKÁZEK - Pracoviště Hořice v Podkrkonoší.
V případě zájmu informace od 5.50 - 14.20 hod na tel.: 493 655 914 pí Tulková, můžete psát i na e-mail: tulkova@pentas.cz, příp. se dostavit do sídla společnosti - Janákova 2170, Hořice.
Požadujeme vzdělání technického směru, aktivní znalost NJ, praxe výhodou, znalost PC.
Nabízíme závodní stravování, pružnou pracovní dobu. Nástup možný dle domluvy.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 23, 2017 2:02:13 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 776 690 718, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE - REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU

Google translationOpen in a new window
  Administrative and executive secretaries (33431)
Workplace and contacts
  Company: Město Lázně Bělohrad, ID 00271730
  Workplace: Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, district Jičín
  Report to: Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu, tel.: +420 493 792 090;734 757 735, e-mail: stavebni(a)lazne-belohrad.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 21, 2017
  Wage spread: from 14 540 to 21 920 CZK/month
Comment on vacancy: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE - REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU
Místo výkonu práce:
Městský úřad Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, územní obvod města Lázně Bělohrad, správní obvod Městského úřadu Lázně Bělohrad

Popis činnosti:
- referent odboru - Stavební úřad Lázně Bělohrad:
administrativní práce pro zajišťování agendy na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, silničního správního úřadu

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru dle ust. § 4 zákona o úřednících ÚSC:
- státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Kvalifikační požadavky:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

Jiné požadavky:
- znalost zákonných norem (stavební zákon, správní řád, zákon o obcích)
- komunikační a organizační schopnosti
- řidičské oprávnění sk. B
- dobrá znalost práce na PC

Výhodou:
- praxe ve veřejné správě
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče, příp. adresu pro doručování
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní údaje
- datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním osobních údajů

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění, 8. platová třída
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: ihned, popř. po dohodě s vybraným uchazečem

Lhůta pro podání přihlášky: do 21. července 2017 do 11:30 hod.

Způsob podání přihlášky: prostřednictvím pošty nebo osobně na adresu: Městský úřad Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

Obálku označte textem: "NEOTVÍRAT - Výběrové řízení administrativní pracovník stavebního úřadu"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny ihned po ukončení výběrového řízení.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Bližší informace o pracovní pozici podá Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu, tel. 493 792 090, 734 757 735, e-mail: stavebni@lazne-belohrad.cz.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 22, 2017 12:47:53 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 912 020 753, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ASISTENT/-KA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI - ZÁSTUP ZA RD

Google translationOpen in a new window
  Secretaries (general) (41200)
Workplace and contacts
  Company: NET2U s.r.o., ID 27513858
  Workplace: NET2U s.r.o. Husova ul., Husova 393, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Mgr. Zuzana Vávrová, e-mail: vavrova(a)mk-as.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 21, 2017 until Oct 30, 2020
  Wage spread: from 12 000 CZK/month
Comment on vacancy: ASISTENT/-KA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI - ZÁSTUP ZA RD.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s motivačním dopisem nejpozději do 17.7.2017 na e-mail: vavrova@mk-as.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústním pohovorům.
Požadujeme pečlivost, samostatnost, loajalitu, schopnost práce v kolektivu (open space), předchozí zkušenosti z asistentské pozice vítány.
Náplní práce je zajištění veškeré osobní agendy ředitele, plnění přidělených úkolů, administrativa, pochůzky, příprava smluvních dokumentů, podpora prodeje realit, apod.
Nabízíme nástup možný ihned, případně dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou za rodičovskou dovolenou.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 22, 2017 12:47:53 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 911 960 710, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Lektor/ka kurzu nových trendů v gastronomii v závodním stravování

Google translationOpen in a new window
  Vocational education teachers (23204)
Workplace and contacts
  Company: Ing. et Bc. Lenka Štichauerová, ID 11062509
  Workplace: Lenka Štichauerová, Semínova Lhota 57, Újezd pod Troskami, 512 63 Rovensko pod Troskami, district Jičín
  Report to: Bc. Aneta Havlíková, tel.: +420 604 500 052, e-mail: vzdelavani(a)agenturametis.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Contract for work
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary (apprenticeship and graduation exam)
  Period of employment: from Aug 1, 2017 until Jan 31, 2018
  Wage spread: from 4 000 CZK/month
Comment on vacancy: POUZE NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE; MÍSTO VÝKONU PRÁCE JINDŘICHŮV HRADEC;
- kurz bude probíhat celkem 5 dnů. Mzda je 4.000,- Kč za 1 den výuky;
- odpovídající vzdělání a praxe v oboru u lektora podmínkou;
- v případě zájmu pošlete, prosím, životopis na: vzdelani@agenturametis.eu - do předmětu e-mailu uveďte "kurz nových trendů v gastronomii - Jindřichův Hradec";
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 22, 2017 12:47:53 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec, job vacancy number: 12 873 790 725, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA S REGISTRACÍ

Google translationOpen in a new window
  Nursing associate professionals (32211)
Workplace and contacts
  Company: Oblastní charita Sobotka, ID 44477309
  Workplace: Oblastní charita Sobotka - DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ, Libošovice 39, 507 44 Libošovice, district Jičín
  Report to: Libuše Kollová, e-mail: libuse.kollova(a)sobotkacharita.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 20, 2017 until Jun 19, 2018
  Wage spread: from 22 500 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA S REGISTRACÍ - pracoviště Charitní pečovatelská služba Libošovice.
V případě zájmu pište na e-mail: libuse.kollova@sobotkacharita.cz.
Požadujeme upraxI 10 let (interna, neurologie, chirurgie),dobré řídící a organizační schopnosti - řízení malého kolektivu, dobrý zdravotní stav jak fyzický , tak psychický.
Nabízíme příspěvek na stravování, vhodné i pro absolventy.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 21, 2017 12:47:33 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 11 858 450 791, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ZAPISOVATEL/-KA

Google translationOpen in a new window
  Legal secretaries (33420)
Workplace and contacts
  Company: Okresní soud v Jičíně, ID 00024961
  Workplace: Šafaříkova 842, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Gabriela Hrdá, tel.: +420 493 547 118, e-mail: ghrda(a)osoud.jic.justice.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jul 4, 2017
  Wage spread: from 13 400 to 18 600 CZK/month
Comment on vacancy: ZAPISOVATEL/-KA - pracoviště Okresní soud v Jičíně.

Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, (směr ekonomický, veřejná správa),
vynikající znalost psaní na klávesnici/stroji (min. 250 úhozů/min.), státní zkouška z kancelářského psaní výhodou, výtečnou znalost obchodní korespondence, velmi dobrou uživatelskou znalost práce s PC (MS Office), předchozí praxe v justici výhodou nebo práce v administrativě, psychickou odolnost

Platové podmínky: podle délky započitatelné praxe, v 6. platové třídě (v rozmezí 13.400 - 18.600 Kč)

Náplň práce: zapisovatel/ka vypravuje spisy dle referátů (vyhotovuje přípisy, žádosti, sdělení, výzvy, urgence, vypravuje usnesení, pověření, vyhotovuje předvolání na jednání či výslech, zasílá listiny do datové schránky, příp. zajišťuje její zaobálkování a zaslání adresátovi poštou či prostřednictvím justiční stráže, policie ČR či soudním doručovatelem), dopisuje spisové přehledy, upravuje rozhodnutí (usnesení, rozsudky) dle vnitřních instrukcí (tzn. okraje, odstavce, vyplňuje hlavičky u rozhodnutí), zajišťuje přípravu soudního jednání (přípravu protokolu, tiskne přehledy jednání, vyvěšuje protokoly na jednací síň v den jednání, vkládá protokoly do informačního systému soudu, vyhotovuje protokoly dle diktování soudce při jednání, pracuje s informačním systémem soudu, kam vkládá některé události (úkony), odesílání soudních písemností do datových schránek účastníků s osobní odpovědností za správnost vyhledání a odeslání, vyznačení způsobu vyřízení a data vyřízení v rejstřících), poskytuje informace účastníkům řízení a veřejnosti, zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své práce, má odpovědnost za podávané informace veřejnosti a za řádnou realizaci jednotlivých úkonů.

Termín podání žádosti: do 27.6.2017 předejte žádosti spolu s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem kontaktní osobě nebo zašlete v písemné podobě na adresu soudu, případně elektronicky.
Kontaktní osoba: Gabriela Hrdá, e-mail: ghrda@osoud.jic.justice.cz, tel: 493 547 118,
Adresa: Okresní soud v Jičíně, Šafaříkova 842, 506 25 Jičín
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 21, 2017 12:47:33 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 895 770 731, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ELEKTROKONSTRUKTÉR/KA

Google translationOpen in a new window
  Electronics engineering technicians (31142)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: Weld Project, s.r.o., ID 28829808
  Workplace: Weld Project, s.r.o. - provozovna, Husova 2153, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, district Jičín
  Report to: Ing. František Kuneš, e-mail: info(a)weldproject.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 22, 2017 until Jun 21, 2018
  Wage spread: from 28 000 to 35 000 CZK/month
Comment on vacancy: ELEKTROKONSTRUKTÉR/KA - pracoviště Hořice.
Kontaktní osoba: ing. František Kuneš, tel.: +420 737 352 567, mail: kunes@weldproject.cz

Elektrokonstruktér vypracovává řešení elektroinstalace pro výrobky v rámci předem dané koncepce, vytváří schémata,výkresy, kusovníky a zajišťuje výrobní elektrodokumentaci, vytváří požadavky pro nákup materiálu na zakázky, má odpovědnost za technickou podporu při výrobě zařízení, koordinaci montáže a validaci prototypů u daných projektů, komunikuje se zákazníkem ohledně jeho požadavků na elektroinstalaci jednotlivých produktů, jedná s dodavateli.

Požadujeme:
Technickou samostatnost, orientaci v technické dokumentaci, aktivní přístup, tvořivost, pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem, řidičský průkaz B. výhodou zkušenost se SW (E-plan Electric P8, AutoCAD). Znalost AJ nebo NJ výhodou. Znalost technických řešení jednoúčelových strojů a přípravků především pro automobilový průmysl rovněž výhodou. Praxe v oboru minimálně 2 roky.

Nabízíme:
Dobrou týmovou spolupráci, možnost seberealizace, motivační finanční ohodnocení, pružnou pracovní dobu, po zapracování týden dovolené navíc.


Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 11 242 490 703, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

VEDOUCÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB, TECHNIK/ČKA RPS A SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

Google translationOpen in a new window
  Construction managers (13239)
Workplace and contacts
  Company: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., ID 27502988
  Workplace: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oblast Jičín [741], M. Koněva 467, 50601 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Ludmila Vlčková, tel.: +420 495 540 219;725 929 139, e-mail: ludmila.vlckova(a)suskhk.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jul 1, 2017
  Wage spread: from 26 000 CZK/month
Comment on vacancy: Společnosto SÚS Královéhradeckého kraje a.s. přijme: Vedoucího přípravy a realizace staveb, technika PRS a správy nemovitostí - pracoviště Jičín.

Životopisy zasílejte na adresu: ludmila.vlckova@suskhk.cz nejdéle do 30.6.2017.
Do předmětu uveďte "vedoucí PRS". Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Požadujeme:
-vzdělání SPŠ stavební (praxe v oboru min. 3 roky podmínkou) nebo VŠ obor dopravní stavby (praxe v oboru min. 1 rok výhodou)
-znalost stavebního, silničního zákona
-zkušenost s vedením kolektivu, organizační a komunikační schopnosti
-řidičský průkaz sk. B
-znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook)
-samostatnost, flexibilita, spolehlivost
-znalost rozpočtování staveb, zkušenosti z realizace dopravních staveb, znalost norem, předpisů a zákonů v oblasti dopravního stavitelství (je výhodou)

Náplň práce:
Při přípravě staveb:
-Připravuje podklady pro investiční záměry, dále spolupracuje na veškeré činnosti související s přípravou investiční výstavby.
-Na základě místních šetření, průzkumů a pasportů, ze kterých vyplývá potřeba investic, připravuje investiční záměry na jmenovité akce a předkládá je vedoucímu, atd.

Při realizace staveb:
-Zajišťuje výkon stavebního dozoru, u silničních staveb dle metodického pokynu Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, vydaný Ministerstvem dopravy v platném znění.
-Provádí kontrolu jakosti u zhotovitelů dle platných předpisů a odpovídá za převzetí prací a fakturaci stavby dle schválené PD.
-Zajišťuje dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a prováděcích předpisů, zejména výkon koordinátora BOZP na staveništi.
-Zajišťuje užívání stavby dle stavebního zákona.
-Řídí kontrolu všech předepsaných pravidelných revizí v nemovitostech, atd.

Při správě nemovitostí ve své působnosti:
-Řídí správu a údržbu všech budov a areálů v majetku (nebo pronájmu) společnosti.
-Řídí kontrolu všech předepsaných pravidelných revizí v nemovitostech.
-Řídí kontrolu stavu budov užívaných k zajištění provozu společnosti.
-Řídí přípravu podkladů a podnětů pro opravy, případně rekonstrukce, atd.

Úplné znění inzerátu naleznete na www.sushk.cz

Nabízíme:
-Dobré zázemí stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené, stravenky. Nástupní plat Kč 26.000,- (+ platové ohodnocení formou měsíčních prémií a pololetních odměn až Kč 14.000,--Kč, nástup dle dohody.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 572 170 777, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

3D KONSTRUKTÉR/KA

Google translationOpen in a new window
  Physical and engineering science technicians not elsewhere classified (31192)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: Weld Project, s.r.o., ID 28829808
  Workplace: Weld Project, s.r.o. - provozovna, Husova 2153, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, district Jičín
  Report to: Ing. František Kuneš, e-mail: info(a)weldproject.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary (apprenticeship and graduation exam)
  Period of employment: from Jun 22, 2017 until Jun 21, 2018
  Wage spread: from 25 000 to 35 000 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: 3D KONSTRUKTÉR/KA - pracoviště Hořice.
Kontaktní osoba: ing. František Kuneš, tel.: +420 737 352 567, mail: info@weldproject.cz

Náplň práce:
Konstruktér vypracovává konstrukční řešení pro výrobky v rámci předem dané koncepce, vytváří výkresy, kusovníky a zajišťuje výrobní dokumentaci, vytváří požadavky pro nákup materiálu na zakázky, má zodpovědnost za technickou podporu při výrobě zařízení, koordinaci montáže a validaci prototypů u daných projektů, komunikuje se zákazníkem ohledně jeho požadavků na design jednotlivých produktů, jedná s dodavateli.

Požadujeme:
Minimální požadavky vzdělání: odborné vzdělání technického směru
Technickou samostatnost, orientaci v technické dokumentaci,aktivní přístup, tvořivost, pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem, řidičský průkaz B. výhodou, zkušenost s 3D CAD SW (SolidWorks, Autodesk Inventor nebo Catia) výhodou.

Nabízíme:
Dobrou týmovou spolupráci, možnost seberealizace, motivační finanční ohodnocení, pružnou pracovní dobu, po zapracování týden dovolené navíc a možnost stravenek. Mzda: 25-35000,- Kč. Vhodné i pro absolventy.


Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 485 280 796, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

DISPEČER/KA (S RUMUNŠTINOU)

Google translationOpen in a new window
  Transport clerks (43232)
Workplace and contacts
  Company: C.S.CARGO a.s., ID 64259374
  Workplace: C.S.CARGO a.s. - provozovna Jičín, Hradecká 816, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Kateřina Němcová, tel.: +420 493 506 265, e-mail: katerina.nemcova1(a)cscargo.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed secondary
  Period of employment: from Jun 19, 2017
  Wage spread: from 23 000 to 30 000 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: DISPEČER/KA (S RUMUNŠTINOU) - pracoviště Jičín.
V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: katerina.nemcova1@cscargo.cz, případně volejte v době od 8:00 do 15:00 hod na tel.: 493 506 265, 724 063 998 Kateřina Němcová.

Náplň práce: příjem, evidence a koordinace dopravních zakázek, plánování, organizování, sledování a evidence přeprav, komunikace s řidiči, zákazníky, rychlé řešení problematických situací při přepravách, běžná denní operativa.
Požadujeme: znalost rumunštiny - POMDÍNKA, SŠ vzdělání, znalosti v oblasti legislativy silniční dopravy (dohody AETR,…), samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení, organizační a komunikační schopnosti, schopnost stanovit si priority a dosahovat cílů.
Vhodné pro absolventy. Nabízíme PP na dobu neurčitou, motivační odměny, firemní akce, stravenky a další benefity.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 895 670 724, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

DISPEČER/-KA DOPRAVY

Google translationOpen in a new window
  Transport clerks (43232)
Workplace and contacts
  Company: FEE Transport s.r.o. , ID 01696572
  Workplace: FEE Transport s.r.o.- pracoviště Jičín, Křižíkova 1099, 50601 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Roman Botka, vedoucí dispečinku, tel.: +420 602 177 278, e-mail: infoJC(a)feetransport.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary (apprenticeship and graduation exam)
  Period of employment: from Jun 20, 2017
  Wage spread: from 20 000 to 50 000 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers, handicapped persons
Comment on vacancy: DISPEČER/-KA DOPRAVY
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: infoJC@feetransport.cz; případné dotazy na tel.: 602 177 278 p. Botka.
Požadujeme chuť pracovat, energičnost, loajálnost, komunikační dovednosti, 1 rok praxe v oboru výhodou, jazykové znalosti v podobě AJ, NJ výhodou.
Nabízíme nadstandartní platové ohodnocení + benefity, práce ve velmi pěkném prostředí, možnost manažerského růstu, příspěvek na stravování, 13. plat, 14. plat, firemní akce, wellness, věrnostní prémie. Vhodné pro absolventy i OZP.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 895 810 792, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ODBORNÝ/-Á POSUZOVATEL/-KA VE ZKUŠEBNĚ KAMENE A KAMENIVA

Google translationOpen in a new window
  Civil engineers (2142)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., ID 64828042
  Workplace: Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, district Jičín
  Report to: RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D., tel.: +420 604 747 968, e-mail: ao(a)zkk.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 3, 2017
  Wage spread: from 20 000 to 30 000 CZK/month
Comment on vacancy: ODBORNÝ/-Á POSUZOVATEL/-KA VE ZKUŠEBNĚ KAMENE A KAMENIVA - pracoviště Hořice.
V případě zájmu volejte od PO-PÁ od 8.00-15.00 hod na tel.: 604747968 RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D. nebo pište na e-mail: ao@zkk.cz.

Požadujeme:
- SŠ v oboru stavebnictví nebo těžby a zpracování kamene
- anglický, německý nebo polský jazyk aktivně výhodou
- řidičský průkaz skupina B
- znalost práce na PC (word, excel, outlook, powerpoint)
- výborné komunikační dovednosti
- odpovědnost, proaktivní přístup, flexibilita
- schopnost týmové spolupráce
- bezúhonnost
- praxe v oboru minimálně 3 roky
- znalost a praxe ISO 9001 (osobní certifikát výhodou)

Nabízíme:
- PP na dobu neurčitou
- stravenky
- pružnou pracovní dobu, jednosměnný provoz


Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 10 495 650 746, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Google translationOpen in a new window
  Accountants (24111)
Workplace and contacts
  Company: Pravé hořické trubičky, s.r.o., ID 25928279
  Workplace: Pravé hořické trubičky s.r.o., Lhotova 328, 507 71 Miletín, district Jičín
  Report to: Soňa Šubrtová, e-mail: logistika(a)horicketrubicky.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary (apprenticeship and graduation exam)
  Period of employment: from Jun 19, 2017
  Wage spread: from 16 000 to 24 000 CZK/month
Comment on vacancy: HLAVNÍ ÚČETNÍ - pracoviště Miletín.
V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: logistika@horicketrubicky.cz

Požadujeme:
-výborná znalost podvojného účetnictví
-účtování finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků, odpisů
-vystavování vnitřních účetních dokladů
-vedení účetních knih, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu
-provádění platebního a zaúčtovacího styku s bankou
-sestavování účetní uzávěrky
-vystavování účetních statistických výkazů
-kontrola pokladních dokladů
-účtování výroby

Nabízíme: stravenky, odborná školení-možnost vzdělávání, zaměstnání v prosperující stabilní společnosti, přátelský kolektiv.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 242 500 757, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Google translationOpen in a new window
  Nursing associate professionals (32211)
Workplace and contacts
  Company: Domov důchodců Mlázovice, ID 70889783
  Workplace: Domov důchodců Mlázovice [1], Náměstí 43, 50758 Mlázovice, district Jičín
  Report to: Lyczkowská, Ortová, tel.: +420 493 697 230, e-mail: ddmlazovice(a)seznam.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Continuous Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 24, 2017
  Wage spread: from 19 360 to 29 150 CZK/month
Comment on vacancy: ZDRAVOTNÍ SESTRA - pracoviště Mlázovice.
V případě zájmu zasílejte životopisy poštou nebo na e-mail: ddmlazovice@seznam.cz, s dotazy se obracejte v době od 7:00 do 15:00 hod na tel.: 493 697 230 pí Lyczkowská, Ortová.
Požadujeme: Vzdělání v oboru všeobecná sestra, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, samostatnost v rozhodování, schopnost týmové spolupráce a efektivní komunikace, schopnost zvládat zátěž, flexibilita.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zvýhodněné závodní stravování, benefity z FKSP, nástup dle dohody.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 20, 2017 12:47:51 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 745 710 761, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE - DPP/DPČ

Google translationOpen in a new window
  General office clerks (41100)
Workplace and contacts
  Company: ROSNIČKA s.r.o., ID 25948881
  Workplace: Podlevín 79, 509 01 Nová Paka, district Jičín
  Report to: Ing. Monika Hujerová, tel.: +420 777 112 523, e-mail: info(a)rosnicka-paka.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Contract for work, Contract for work performance, at least 10 hours per week
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 16, 2017
  Wage spread: from 90 CZK/hour
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-CE - DPP/DPČ - pracoviště Nová Paka.
V případě zájmu volejte do 16:00 hod na tel.: 777112523 Ing. Hujerová.
Požadujeme SŠ vzdělání ekonomického směru (obchodní akademie výhodou), velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem, velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Fire fox), znalost účetního programu POHODA podmínkou.
Nabízíme získání praxe přímo u daňového poradce, vhodné i pro rodiče s malými dětmi, lze jakkoli dohodnout pracovní dobu dle potřeb, zkrácený úvazek cca 2-3 hod/den. Částka na hodinu závislá od znalostí a samostatnosti - od 90 Kč. Vhodné i pro absolventy.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 17, 2017 12:47:27 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 11 443 300 782, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

REFERENT/-KA ADMINISTRATIVY

Google translationOpen in a new window
  General office clerks (41100)
Workplace and contacts
  Company: JSP, s.r.o., ID 49286684
  Workplace: JSP, s.r.o. - Jičín, Jičín, district Jičín
  Report to: Ing. Jarmila Brodská, e-mail: kariera(a)jsp.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed secondary
  Period of employment: from Jul 1, 2017 until Jun 30, 2018
  Wage spread: from 14 000 to 17 000 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: REFERENT/-KA ADMINISTRATIVY - pracoviště Jičín.
V případě zájmu zašlete profesní životopis na e-mailovou adresu: kariera@jsp.cz nebo písemně na adresu firmy - JSP, s.r.o., Raisova 547, 506 01 Jičín.
Administrativní činnost v obchodně - výrobní společnosti, vedení administrativní agendy, práce na počítači, práce v kolektivu.
Preferované vzdělání: ekonomické nebo technické (strojní, elektro). Praxe v administrativě a znalost AJ výhodou.
Požadujeme: pečlivost, komunikativnost.
Nabízíme jednosměnný provoz - pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, prémie. Vhodné i pro absolventy.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 17, 2017 12:47:27 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 886 210 702, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

VÁŽNÁ/-Ý

Google translationOpen in a new window
  General office clerks (41100)
Workplace and contacts
  Company: WEGA recycling s.r.o., ID 27650189
  Workplace: WEGA recycling s.r.o. - provozovna, Vršce 1, 507 33 Vršce, district Jičín
  Report to: Petra Lustigová, tel.: +420 608 958 315, e-mail: wegarecycling(a)wegarecycling.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jun 16, 2017
  Wage spread: from 18 000 CZK/month
Comment on vacancy: VÁŽNÁ/-Ý - pracoviště Vršce.
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: wegarecycling@wegarecycling.cz, bližší informace na tel.: 608958315 pí Lustigová.
Požadujeme SŠ s maturitou, ŘP skup. B, dobrou znalost práce na PC, časovou flexibilitu, znalost odpadové problematiky výhodou, ochotu učit se novým věcem, spolehlivost.
Pracovní náplň - práce nejen v kanceláři, ale i v areálu sběrného dvora. Výkup a prodej druhotných surovin + veškerá administrativa.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 16, 2017 12:47:04 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 690 990 733, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

.NET VÝVOJÁŘ/KA

Google translationOpen in a new window
  Web and multimedia developers (2513)
Workplace and contacts
  Company: cbData, s.r.o., ID 28818644
  Workplace: cbData, s.r.o. - provozovna Jičín, Průmyslová 1137, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Radka Vojtková, tel.: +420 777 635 596, e-mail: radka(a)vojtko.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Period of employment: from Jul 1, 2017 until Jun 30, 2018
  Wage spread: from 30 000 CZK/month
Comment on vacancy: .NET VÝVOJÁŘ/KA - pracoviště Jičín.
V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: radka@vojtko.cz

Náplň práce: vývoj vlastních produktů na platformách C# a MS SQL.
Požadujeme střední znalost C#, MS SQL, výhodou znalost ASP.NET, zájem o obor a profesní růst.
Nabízíme zajímavé projekty, mnohaleté zkušenosti z oblasti IT, především vývoje, odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek na stravování.
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 15, 2017 12:47:15 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 874 710 770, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Disponent/ka zakázkového centra

Google translationOpen in a new window
  Industrial and production engineers (21413)
Workplace and contacts
  Company: HYDRA a.s., ID 25610562
  Workplace: HYDRA a.s. - (816), Hradecká 816, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, district Jičín
  Report to: Ing. Petra Šepsová, personalistka, tel.: +420 493 504 140, e-mail: petra.sepsova(a)hydra-components.com, address: Průmyslová 1110, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary (apprenticeship and graduation exam)
  Period of employment: from Jun 15, 2017
  Wage spread: from 20 000 CZK/month
  Appropriate for: School-leavers
Comment on vacancy: DISPONENT/KA ZAKÁZKOVÉHO CENTRA

Popis pracovního místa
•zabezpečování nákupu svěřených materiálů pro zakázkový typ výroby
•rozhodování o termínech a množství dodávek s ohledem na možnosti cash flow společnosti
•vystavování objednávek, kontrola potvrzení, sledování termínů dodávek materiálů
•jednání s dodavateli o dodávkách/objednávkách
•návrh a realizace dopravy materiálů
•práce s disponováním svěřené části hotových výrobků
•optimalizace plánování výroby
•každodenní komunikace s obchodním oddělením v SRN

Požadujeme
•SŠ vzdělání
•výborná znalost NJ nebo AJ slovem i písmem podmínkou (každodenní komunikace a korespondence s dodavateli a obchodníky)
•praxe a zkušenosti se zásobováním a plánováním výroby výhodou
•dobrá uživatelská znalost MS Office
•časová flexibilita, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
•organizační a komunikační schopnosti
•kreativní a iniciativní přístup k práci
•odolnost vůči stresu
•logické myšlení

Nabízíme
•nástup možný ihned
•zajímavou a zodpovědnou práci u mezinárodně orientované společnosti
•možnost uplatnění cizích jazyků
•firemní benefity (5 dní dovolené nad zák. rámec, jazykové kurzy, pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, stravenky, docházkovné)

Kontakt
•petra.sepsova@hydra-components.com
•737 216 344
Google translationOpen in a new window
Last modification: Jun 15, 2017 9:15:29 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Jičín, job vacancy number: 12 875 670 779, send enquiry to employer:

Page 1 of 4: Previous /
Show search form

You can also have job vacancies sent to you by email or by text message. Apply settings po log in on the tab Advanced search. Contextual help

Currently are submitted 323 requests to have vacancies sent.

There are 62 271 offers by employers in the Labour Office database, containing 158 960 vacancies.

You can download vacancies in HTML and XML format at /sz/download

Notice:
All official information provided by Labour Authorities is published exclusively on the Ministry of Labour portal. The Ministry of Labour portal is a public service - neither the Ministry of Labour nor Labour Offices can be held responsible for the entities that freely download the information to their websites and to their periodicals and they do not guarantee that any such vacancy information is current. The Ministry of Labour and Labour Offices are therefore not responsible for the correctness of information on other entities' websites. All services and information offered by Labour Offices are always free of charge.

refstat
The person responsible for complete information: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Sitemap | Declaration of accessibility | Technical administration | Text version | Page validity