MLSA integrated portal


Employment > For Citizens > Vacancies search > Advanced search
Změnit jazyk na - Český choice - English Змінити мову на - Українська The International page for all available languages.
MLSA Employment Social affairs EURES Forms
Search   Help   Home   Login
  You are not logged in. You can sign up.

Vacancy search

 
Contextual help
Transport connections
:
minutes or km
Required education
Appropriate for
Vacancy benefits
Suitability of profession for visually impaired
Suitability of the profession for the blind
Company Contextual help
Contextual help
To select multiple districts, hold down Ctrl and left-click the district name.
Contextual help days
Job
    
Pracovněprávní vztah


Shift rateCZK/month
Sort by  or  or Contextual help

Vacancy search result

217 vacancy offers match the specified conditions .
The search was for vacancies that can be reached by public transit within 30 minutes from the municipality of Lipník nad Bečvou, Přerov.

You can change the scope of search from the municipality of Lipník nad Bečvou, Přerov to Selected municipality, or
by train or bus to 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes or 90 minutes.
You can try to extend the search to neighbouring districts or search in all districts.

Page 1 of 11: Previous /

Demanded occupation:

Hlavní účetní Odboru finančního Městského úřadu Lipník nad Bečvou

  Accountants (24111)
Workplace and contacts
  Company: Město Lipník nad Bečvou, ID 00301493
  Workplace: náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Ing. Jitka Suchánková, telephone: +420 581 722 110
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: College
  Work load: from Sep 1, 2014
  Wage spread: from 15,420 CZK
Comment on vacancy: Požadavky :
- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru + 2 roky praxe v oboru
nebo
- vyšší odborné vzdělání ekonomického směru + 3 roky praxe v oboru,
- znalost ovládání PC na uživatelské úrovni.

Výhodou:
- znalost podvojného účetnictví a zákona o DPH,
- znalost zákona o finanční kontrole, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky o rozpočtové skladbě,
- zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
- vedení účetnictví územního samosprávného celku.

Platové zařazení :
- platová třída 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Další nezbytné předpoklady:
- státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- znalost jednacího jazyka,
- bezúhonnost.

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti :
- jméno, příjmení, titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílat v termínu do 18. srpna 2014 na adresu:

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Kancelář tajemníka
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Obálku s přihláškou označit " VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT"
Last modification: Jul 23, 2014 2:24:08 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 694 730 738

Demanded occupation:

Pracovník/pracovnice evidence a podpory v nezaměstnanosti

  Employment agents and contractors (33331)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: Úřad práce České republiky, ID 72496991
  Workplace: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Marie Polášková, e-mail: marie.polaskova(a)ol.mpsv.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed secondary
  Work load: from Sep 1, 2014
  Wage spread: from 13,110 CZK
Comment on vacancy: Náplň práce:
- evidence nových uchazečů, poradenství
- správní řízení, rozhodování ve věci přiznání podpor v nezaměstnanosti
- zpracování výplat podpor v nezaměstnanosti

Kvalifikační a další požadavky:
- ukončené SŠ vzdělání
- bezúhonnost
- schopnost jednat s klienty
- velmi dobrá znalost práce s PC zejména MS Word a MS Excel
- samostatnost, pečlivost a důslednost
- odolnost proti stresu při komunikaci s lidmi
- znalost Správního řádu, Zákona o zaměstnanost a Zákoníku práce - výhodou

Pracovní podmínky:
- platové zařazení v 8. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., po zkušební době možno přiznat osobní příplatek v závislosti na odváděné práci
- pružná pracovní doba – plný úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou ,s perspektivou změny pracovního poměru na dobu neurčitou.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 28. 7. 2014 do 10.00 hodin včetně na e-mailovou adresu: marie.polaskova@ol.mpsv.cz.
Po tomto termínu nebude brán zřetel na žádné další došlé žádosti.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na došlé životopisy, kontaktováni budou pouze kandidáti, kteří se zúčastní osobního pohovoru.
Last modification: Jul 23, 2014 2:24:08 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 678 150 722, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Pracovník pekárny

  Bakers, pastry-cooks and confectionery makers (7512)
Workplace and contacts
  Company: PAULLA, s.r.o., ID 25866761
  Workplace: náměstí T. G. Masaryka 94/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Alena Válková, telephone: +420 720 742 050
Vacancy characteristics
  Shift rate: Two-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Primary + practical school
  Work load: from Jun 3, 2014
  Wage spread: from 10,500 CZK to 11,000 CZK
Comment on vacancy: Jedná se o ranní a noční směny.
Informace denně na pracovišti v době od 7.00 do 14.00 hodin.
Last modification: Jul 20, 2014 5:22:30 PM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 521 250 797

Demanded occupation:

Instalatér

  Plumbers and pipe fitters (7126)
  Number of vacancies: 5
Workplace and contacts
  Company: Theta line s.r.o., ID 24779644
  Workplace: Theta line s.r.o. - pracoviště Lipník nad Bečvou, Bratrská 586/30, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Markéta Dostálová, telephone: +420 775 553 384, e-mail: penzion(a)arpel.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Jul 21, 2014 until Jul 21, 2015
  Wage spread: from 20,000 CZK to 25,000 CZK
Required skills: Driving Licence - driving of passenger cars - group B
  Welding Examination
Comment on vacancy: Požadavky: flexibilita, svářečský průkaz, řidičský průkaz skupina B.
Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem!
Last modification: Jul 18, 2014 2:23:30 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 678 140 731, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Mistr provozu

  Manufacturing supervisors (31229)
Workplace and contacts
  Company: GRESH LIPNÍK s.r.o., ID 47666854
  Workplace: GRESH LIPNÍK s.r.o. - pracoviště Lipník n.B., Jiráskova 518/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Yvona Matoušková, telephone: +420 777 068 822, e-mail: y.matouskova(a)gresh.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014 until Nov 30, 2014
  Wage spread: from 14,000 CZK to 16,000 CZK
Comment on vacancy: Požadavky: střední škola zahradnická s maturitou + min. 1 rok praxe nebo vysoká škola.
Ke mzdě náleží dále osobní ohodnocení a prémie.
Žádosti o zaměstnání společně s životopisem zasílat e-mailem.
Last modification: Jul 16, 2014 2:24:33 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 672 240 706, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Cooks (51201)

  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: ALIMENTUM REST s.r.o., ID 25904370
  Workplace: ALIMENTUM REST s.r.o. - pracoviště Lipník n.B., Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Ivo Chytil, telephone: +420 777 580 916
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Oct 1, 2014
  Wage spread: from 10,000 CZK
Required skills: Driving Licence - driving of passenger cars - group B
Required education: Cook, Cooking (6552)
  Cook, Cooking (6552E)
  Cook, Cooking (6552H)
  Cook-Waiter, Catering Work (6551)
  Cook-Waiter, Catering Work (6551E)
  Cook-Waiter, Catering Work (6551H)
Comment on vacancy: Požadavky: ŘP sk. B.
Výběrové řízení proběhne ve dnech 14.8.2014 ve 14.00 hodin a 28.8.2014 ve 14.00 hodin na adrese pracoviště (areál bývalého STROJTOSU)
Last modification: Jul 15, 2014 2:34:57 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 666 580 756

Demanded occupation:

Mistr/ mistrová v nástrojárně

  Manufacturing supervisors (31223)
Workplace and contacts
  Company: MetalPlast Lipník n. B. a.s., ID 47676566
  Workplace: Seminárka 109/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Jana Jakubcová, telephone: +420 581 726 212,777 768 140, e-mail: jana.jakubcova(a)metalplast.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Jul 10, 2014
  Wage spread: from 25,000 CZK to 35,000 CZK
Comment on vacancy: Nástup uchazeče dle dohody co nejdříve.
Požadavky: praxe ve strojírenském oboru - znalost konstrukce a specifik lisovacích nástrojů pro rychloběžné lisy.
Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem!
Last modification: Jul 12, 2014 4:53:41 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 662 630 722, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Kontrolor/ka ve výrobě

  Product graders and testers (excluding foods and beverages) (75430)
Workplace and contacts
  Company: MetalPlast Lipník n. B. a.s., ID 47676566
  Workplace: Seminárka 109/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Jana Jakubcová, telephone: +420 581 726 212,777 768 140, e-mail: jana.jakubcova(a)metalplast.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Three-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014 until Aug 1, 2015
  Wage spread: from 12,000 CZK to 14,000 CZK
  Appropriate for: School-leavers, handicapped persons
Comment on vacancy: Požadavky: flexibilita, samostatné rozhodování, minimálně vyučení ve strojním oboru, znalost měření dílů ve strojírenské výrobě, čtení výkresové dokumentace, ŘP sk. B, znalost práce s počítačem. Znalost norem ISO/TS 16 949 a praxe výhodou.
Zmaěstnavatele kontaktovat e-mailem!
Last modification: Jul 12, 2014 4:53:41 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 662 620 731, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Shop sales assistants (52231)

Workplace and contacts
  Company: TEMPO, obchodní družstvo, ID 00032417
  Workplace: TEMPO, obchodní družstvo - pracoviště Lipník nad Bečvou, Zahradní 1297, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Miroslava Matějová, telephone: +420 553 697 306, e-mail: miroslava.matejova(a)odtempo.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Two-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Jul 7, 2014 until Jan 31, 2015
  Wage spread: from 7,524 CZK
Comment on vacancy: Požadavky: vyučení v oboru s praxí.
Životopis se souhlasem užívání osobních údajů pro pracovně-právní účely zasílst na uvedený e-mail.
Last modification: Jul 8, 2014 2:24:57 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 641 940 719, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Konstruktér/ka lisovacích nástrojů, technolog

  Mechanical engineering technicians (31152)
Workplace and contacts
  Company: MetalPlast Lipník n. B. a.s., ID 47676566
  Workplace: Seminárka 109/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Jana Jakubcová, telephone: +420 581 726 212,777 768 140, e-mail: jana.jakubcova(a)metalplast.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Work load: from Jul 3, 2014
  Wage spread: from 20,000 CZK
  Appropriate for: Handicapped persons
Required skills: Driving Licence - driving of passenger cars - group B
Comment on vacancy: Požadavky: :-SŠ nebo VŠ strojní obor, znalost 3D nejlépe Invertor, Pro/Engineer, MS Office; tvůrčí schopnosti, základní znalosti v oblasti konstrukce lisovacích nástrojů a přípravků; základní znalost jednoho světového jazyka, řidičský průkaz sk. B; praxe v oboru nejméně 3 roky.
Osoba musí být zdravotně způsobilá k pohybu ve výrobních prostorách.
Zaměstnavatele kontaktovat e-mailem.
Last modification: Jul 4, 2014 2:33:36 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 633 190 737, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Accounting and bookkeeping clerks (43111)

Workplace and contacts
  Company: PAULLA, s.r.o., ID 25866761
  Workplace: náměstí T. G. Masaryka 94/1, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Životopisy zasílat, e-mail: paulla11(a)centrum.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014
  Wage spread: from 16,000 CZK
Comment on vacancy: Požadavky: znalost peogramu POHODA, podvojné účetnictví.
Zaměstnavateli zasílat životopisy e-mailem.
Last modification: Jul 3, 2014 2:54:37 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 627 660 767, send enquiry to employer:

Demanded occupation:

Skladník-účetní

  Stock clerks (43210)
Workplace and contacts
  Company: Alois Bouchal - ALBO STOLAŘSTVÍ, ID 10639951
  Workplace: Alois Bouchal - ALBO STOLÁŘSTVÍ, Osek nad Bečvou 95, 751 22 Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou, district Přerov
  Report to: Vojtková, telephone: +420 581 278 936, e-mail: vojtkova(a)albo.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014 until Jan 31, 2015
  Wage spread: from 16,000 CZK
Comment on vacancy: Nástup možný ihned, PP na dobu určitou s možností prodloužení. Nutná praxe min. 2 roky na obdobné pozici.
Zaměstnavate kontaktovat POUZE zasíláním životopisů na e-mail.
Last modification: Jul 20, 2014 5:22:30 PM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou, job vacancy number: 7 687 530 719, send enquiry to employer:
Transport connections: 4 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 4 min. 13 CZK 0 2
7:00 3 min. 13 CZK 0 2
8:00 3 min. 13 CZK 0 2
14:00 3 min. 13 CZK 0 3
22:00 3 min. 13 CZK 0 2

Demanded occupation:

Řidiči/ky nákladních vozidel

  Heavy truck and lorry drivers (83329)
  Number of vacancies: 26
Workplace and contacts
  Company: Hanácká potravinářská společnost s.r.o., ID 61975290
  Workplace: Hanácká potravinářská společnost s.r.o. - Cukrovar Prosenice, Na Návsi 1, 751 21 Prosenice, Prosenice, district Přerov
  Report to: Martina Snášelová, telephone: +420 581 299 300, e-mail: sekretariat(a)hps.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Two-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Primary + practical school
  Work load: from Sep 1, 2014 until Dec 31, 2014
  Wage spread: from 25,000 CZK to 30,000 CZK
Comment on vacancy: Svoz cukrové řepy v řepné kampani 2014/2015 pro Cukrovar Prosenice (PR); nákladní vozidla se sklopnými návěsy. Předpokládaný nástup začátek ZÁŘÍ 2014.

Zaměstnavatel požaduje:
- řidičské oprávnění sk. C + E a platný profesní průkaz - NUTNÝ předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy

Zájemci se mohou hlásit (v průběhu měsíce července a srpna 2014):
- telefonicky na čísle 581 299 300, kontaktní osoba paní Martina Snášelová;
- zasláním životopisu (CV) na e-mail: sekretariat@hps.cz
Last modification: Jul 20, 2014 5:22:30 PM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Přerov, job vacancy number: 7 678 030 733, send enquiry to employer:
Transport connections: 7 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 6 min. 17 CZK 0 1
7:00 7 min. 17 CZK 0 1
8:00 6 min. 17 CZK 0 2
14:00 6 min. 17 CZK 0 1
22:00 6 min. 17 CZK 0 1

Demanded occupation:

Elektromontér

  Electrical and electronic equipment assemblers (82121)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: GASL CZ s.r.o - pracoviště Hranice, ID 24272078
  Workplace: Tovární 325, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, Hranice, district Přerov
  Report to: Gabriela Bartáková, telephone: +420 606 779 039, e-mail: prace(a)gasl.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Two-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Aug 11, 2014
  Wage spread: from 14,000 CZK
Comment on vacancy: Hledáme elektromontéry pro dlouhodobou spolupráci na HPP - Hranice na Moravě.
Požadujeme:
-    SŠ nejlépe elektro
-    Vyhláška 50/1978 Sb. - podmínkou
-    Spolehlivost, samostatnost a odpovědnost
-    Znalost práce s technickou dokumentací - podmínkou
Nabízíme:
-    Práci na HPP
-    Zázemí stabilní společnosti
-    Spíše ranní směny

Místo pracoviště: Hranice na Moravě
Nástup: 11.8.2014, dále dle dohody

V případě zájmu o toto pracovní místo zasílejte své životopisy na prace@gasl.cz (do předmětu uveďte "Elektromontér Hranice") , nebo nás kontaktujte na tel: 606 779 039. Kontakt pouze telefonicky, nebo emailem.
Last modification: Jul 24, 2014 3:25:00 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hranice, job vacancy number: 7 698 430 706, send enquiry to employer:
Transport connections: 14 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 10 min. 26 CZK 0 3
7:00 11 min. 26 CZK 0 4
8:00 11 min. 26 CZK 0 5
14:00 12 min. 26 CZK 0 3
22:00 12 min. 26 CZK 0 2

Demanded occupation:

Asistent(ka) jednatele

  Secretaries (general) (41200)
Workplace and contacts
  Company: SDS Praha, s.r.o., ID 24286818
  Workplace: SDS Praha, s.r.o. - provozovna Hranice, Nádražní 551, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, Hranice, district Přerov
  Report to: Ing. Luděk Vaškových, Výrobní ředitel, telephone: +420 603 178 835, e-mail: ludek.vaskovych(a)seznam.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed secondary
  Work load: from Aug 1, 2014
  Wage spread: from 25,000 CZK
Comment on vacancy: Požadavky:
RJ slovem i písmem, vedení firemní agendy, jednání s úřady, MS Office, znalost práce s kancelářskou technikou, společenské vystupování.
Last modification: Jul 23, 2014 2:24:08 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hranice, job vacancy number: 7 694 700 765, send enquiry to employer:
Transport connections: 14 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 10 min. 26 CZK 0 3
7:00 11 min. 26 CZK 0 4
8:00 11 min. 26 CZK 0 5
14:00 12 min. 26 CZK 0 3
22:00 12 min. 26 CZK 0 2

Demanded occupation:

Mistr výroby

  Manufacturing supervisors (31229)
Workplace and contacts
  Company: PARAGAN s.r.o., ID 25816268
  Workplace: Lipnická 351, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4, Hranice, district Přerov
  Report to: Hana Orságová, telephone: +420 581 698 847, e-mail: horsagova(a)paragan.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: One-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Completed specialised secondary with graduation exam (no apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014
  Wage spread: from 15,000 CZK
Comment on vacancy: Požadujeme: zkušenost s vedením lidí, komunikativní schopnost, znalost MS office, znalost IS Helios výhodou. ŘP skupiny C.
Znalost NJ nebo AJ. Ochota učit se novým věcem.

Nabízíme: přátelské pracovní prostředí, zázemí stabilní české společnosti. Možnost zaměstnání na dobu neurčitou.

Písemné nabídky + životopis zasílejte na kontaktní adresu. Vybrané uchazeče pozveme na pohovor.
Last modification: Jul 23, 2014 2:24:08 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hranice, job vacancy number: 7 694 710 756, send enquiry to employer:
Transport connections: 14 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 10 min. 26 CZK 0 3
7:00 11 min. 26 CZK 0 4
8:00 11 min. 26 CZK 0 5
14:00 12 min. 26 CZK 0 3
22:00 12 min. 26 CZK 0 2

Demanded occupation:

Pomocný dělník

  Manufacturing labourers not elsewhere classified (93292)
Workplace and contacts
  Company: CZECH ETIMEX s.r.o., ID 28182138
  Workplace: CZECH ETIMEX s.r.o., Olomoucká 306, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, Hranice, district Přerov
  Report to: Ing. Jana Česalová, vedoucí úseku, personalistka/správa, telephone: +420 581 644 552, e-mail: jana.cesalova(a)etimex-tc.com
Vacancy characteristics
  Shift rate: Three-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014
  Wage spread: from 11,000 CZK
Offered benefits: Canteen Meals
  Extra Holiday
Required skills: Driving Licence - Driving of Power Trucks (Forklift)
Comment on vacancy: Úkoly: zásobování pracovišť materiálem, polotovary a hotovými výrobky, příprava a kompletace obalového materiálu, odvoz hotových výrobků, materiálu a odpadu z výroby, základní údržba a čištění strojního zařízení (čištění akumulačních hlav, vysávání oleje a nečistot z prostoru strojů apod.), separace dílů. Práce fyzicky náročnější - není vhodná pro ženy, občasná práce ve výškách
Požadavky: průkaz na VZV(příp. ochota zaučit se k řízení VZV), vhodné vyučení ve strojírenském oboru, praxe z obdobné pozice ve výrobě výhodou. Spolehlivost, přesnost a pečlivost, schopnost samostatné práce.
Nabízíme: prémie až 3 000 Kč měsíčně k základní mzdě, týden dovolené navíc, stravenky, firemní akce.
Last modification: Jul 23, 2014 4:44:05 PM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hranice, job vacancy number: 7 661 430 735, send enquiry to employer:
Transport connections: 14 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 10 min. 26 CZK 0 3
7:00 11 min. 26 CZK 0 4
8:00 11 min. 26 CZK 0 5
14:00 12 min. 26 CZK 0 3
22:00 12 min. 26 CZK 0 2

Demanded occupation:

Obsluha manipulačního vozíku - interní manipulant

  Lifting truck operators (83443)
Workplace and contacts
  Company: CZECH ETIMEX s.r.o., ID 28182138
  Workplace: CZECH ETIMEX s.r.o., Olomoucká 306, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, Hranice, district Přerov
  Report to: Ing. Jana Česalová, vedoucí úseku, personalistka/správa, telephone: +420 581 644 552, e-mail: jana.cesalova(a)etimex-tc.com
Vacancy characteristics
  Shift rate: Three-shift Operation
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014
  Wage spread: from 12,000 CZK
Offered benefits: Extra Holiday
Required skills: Driving Licence - Driving of Power Trucks (Forklift)
  Working with a PC
Comment on vacancy: Úkoly: zásobování pracovišť materiálem, polotovary a hotovými výrobky, příprava a kompletace obalového materiálu, průběžný odvoz hotových výrobků a polotovarů z výroby a příprava k zaskladnění, odvoz nepotřebného materiálu a prázdných obalů z výroby, odvoz materiálu k drcení z jednotlivých pracovišť do určené zóny, odvoz vybraných druhů odpadů z pracovišť a jejich uložení do příslušných sběr-ných nádob, péče o dopravní park, používaný při výkonu činnosti, zajišťování či inicializace odstranění zjištěných závad aj.
Požadavky: platný průkaz na VZV, min. vyučení (výhodou strojírenský obor), spolehlivost, přesnost a pečlivost, schopnost samostatné práce, praxe z obdobné pozice ve výrobě výhodou(nejlépe automobil. průmysl).
Nástupní mzda 12.000 Kč + 3.000 Kč prémií podle dosažených výsledků, stravenky, týden dovolené navíc, firemní akce.
Last modification: Jul 23, 2014 4:44:05 PM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hranice, job vacancy number: 7 697 900 795, send enquiry to employer:
Transport connections: 14 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 10 min. 26 CZK 0 3
7:00 11 min. 26 CZK 0 4
8:00 11 min. 26 CZK 0 5
14:00 12 min. 26 CZK 0 3
22:00 12 min. 26 CZK 0 2

Demanded occupation:

Tesař - lešenář

  Building frame and related trades workers not elsewhere classified (71193)
  Number of vacancies: 2
Workplace and contacts
  Company: Bohdan Günther, ID 01398458
  Workplace: Martinská 163/3, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov 2, Přerov
  Report to: Ing. Martina Güntherová, e-mail: info(a)bomaleseni.cz
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Job: Part-time
  Employment relationship: Agreement on a job assignment
  Minimum degree of education: Vocational training + basic secondary (completed apprenticeship)
  Work load: from Aug 1, 2014 until Nov 30, 2014
  Wage spread: from 120 CZK to 150 CZK
Comment on vacancy: Práce probíhá na jednotlivých stavbách v rámci okresu Přerov.

Zaměstnavatel požaduje:
Praxi pri stavbě trubkového lešení min. 2 roky; lešenářský průkaz výhodou; řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič; časovou flexibilitu; samostatnost a spolehlivost; aktivní pracovní nasazení.

Zájemci se mohou hlásit:
- zasláním životopisu (CV) na e-mail: info@bomaleseni.cz
Last modification: Jul 25, 2014 2:34:35 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Přerov, job vacancy number: 7 705 880 791, send enquiry to employer:
Transport connections: 15 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 13 min. 28 CZK 0 1
7:00 14 min. 28 CZK 0 2
8:00 13 min. 28 CZK 0 2
14:00 13 min. 28 CZK 0 1
22:00 13 min. 28 CZK 0 3

Demanded occupation:

Řidič/ka MKD

  Heavy truck and lorry drivers (83329)
  Number of vacancies: 5
Workplace and contacts
  Company: Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o., ID 47668610
  Workplace: Kabelíkova 2975/1a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Přerov
  Report to: Radek Holý, BA, telephone: +420 725 888 777, e-mail: info.prerov(a)bothe-schnitzius.com
Vacancy characteristics
  Shift rate: Rotating Shifts
  Job: Full-time
  Employment relationship: Employment relationship
  Minimum degree of education: Primary + practical school
  Work load: from Jul 1, 2014
  Wage spread: from 24,000 CZK to 50,000 CZK
  Additional information: Employer is willing to employ foreigners.
Comment on vacancy: Nástup možný IHNED. Uvedená mzda je včetně stravného.

Zaměstnavatel požaduje:
- řidičský průkaz sk. C+E,
- výhodou průkaz ADR sk. 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 9

Zájemci se mohou hlásit:
- zasláním životopisu (CV) na e-mail: info.prerov@bothe-schnitzius.com;
- telefonicky na čís. tel.: 725 888 777, kontaktní osoba pan Radek Holý, BA
Zaměstnanecké karty
  Počet míst pro zaměstnanecké karty: 5
Last modification: Jul 25, 2014 2:34:35 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Přerov, job vacancy number: 7 561 090 734, send enquiry to employer:
Transport connections: 15 km from the municipality Lipník nad Bečvou, district Přerov, Timetables
Travel to Duration Price Number of changes Number of connections per hour
6:00 13 min. 28 CZK 0 1
7:00 14 min. 28 CZK 0 2
8:00 13 min. 28 CZK 0 2
14:00 13 min. 28 CZK 0 1
22:00 13 min. 28 CZK 0 3

Page 1 of 11: Previous /
Show search form

You can also have job vacancies sent to you by email or by text message. Apply settings po log in. Contextual help

Currently are submitted 611 requests to have vacancies sent.

There are 23 146 offers by employers in the Labour Office database, containing 44 901 vacancies.

You can download vacancies in HTML and XML format at /sz/download

Notice:
All official information provided by Labour Authorities is published exclusively on the Ministry of Labour portal. The Ministry of Labour portal is a public service - neither the Ministry of Labour nor Labour Offices can be held responsible for the entities that freely download the information to their websites and to their periodicals and they do not guarantee that any such vacancy information is current. The Ministry of Labour and Labour Offices are therefore not responsible for the correctness of information on other entities' websites. All services and information offered by Labour Offices are always free of charge.

refstat
The person responsible for complete information: odbor 13, oddělení 132, ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Sitemap | Declaration of accessibility | Technical administration | Text version | Page validity