Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce > Dočasná neschopnost
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Upozornění

Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti část zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, týkající se oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky, a to včetně zavedení nové povinnosti pro uchazeče o zaměstnání.

Touto novelou došlo i ke změně ustanovení § 45 odst. 3 písm. a) a ustanovení § 117 odst. 1 písm. w) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci komplexní právní úpravy prokazování zdravotního stavu, resp. nemocnosti uchazečů o zaměstnání předmětná novela mimo jiné zakotvila právní úpravu

  • závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a
  • závazného vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Závazné vzory těchto potvrzení budou stanoveny vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tisk potvrzení a jejich distribuci bude zajišťovat Úřad práce České republiky.

V souvislosti s uvedenou legislativní změnou došlo rovněž ke změně Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví, jehož součástí jsou nově úhrady za vydání předmětných potvrzení, jakožto administrativní úkon. Tyto úhrady jsou vázány pouze na vydání potvrzení stanovených příslušnou vyhláškou, která budou distribuována Úřadem práce České republiky. Za jiná potvrzení nelze od Úřadu práce České republiky požadovat úhradu podle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví.

Do doby účinnosti prováděcího právního předpisu se v případech prokazování nemoci nebo ošetření či vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení postupuje dosavadním způsobem (potvrzení o nemoci na tzv. výměnném lístku apod.).

Informace k prováděcímu právnímu předpisu - vyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení, již nabyla účinnosti.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 412. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky