Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Informační a poradenská střediska při ÚP > Užitečné odkazy a rady
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery.

Jednou ze základních činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý proces. Proto je třeba zabývat se touto otázkou nejpozději v 7. třídě základní školy. Rozhodování při volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské středisko úřadu práce - mohou poradit, ale ne rozhodnout.

K odpovědnému rozhodnutí je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí, které není dobré nechávat na poslední chvíli, kdy již základní škola vyžaduje vyplněné přihlášky. Proces volby povolání by měl probíhat zhruba ve třech etapách. V sedmé třídě by měl žák o volbě povolání přemýšlet, v osmé třídě by se měl rozhodovat a v deváté třídě si své rozhodnutí potvrdit.

Mnoho informací o školách a vyučovaných oborech je možné získat při návštěvě IPS, kde je k dispozici celá řada tištěných materiálů. Pokud se žák rozhodne konzultovat své problémy s poradcem pro volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a k poradenské konzultaci se předem telefonicky objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti. Užitečné informace o světě práce, včetně možnosti vyzkoušet si zájmové testy, je možné najít i na internetu. Některé webové stránky mohou pomoci i při studiu.

Užitečné odkazy na webových stránkách

Informace o povoláních, užitečné rady, vojenské školství, školy pro osoby se zdravotním postižením, školy, které nejsou v databázi Integrovaného portálu MPSV, studium, práce a ubytování v Londýně:

Stránky, které pomohou při studiu:

České a zahraniční vysoké školy, Evropský portál pro mládež, pracovní příležitosti pro studenty vysokých škol, informace o studiu v Evropě:

Studijní literatura na internetu:

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky