Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Job club
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Job club

Co je Job club?


Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8 – 10 účastnících (5 – 6 schůzek, 3 – 4 hodiny, 1 – 2krát týdně, popř. přizpůsobeno potřebám skupiny).

Komu je Job club určen?

Původně byl Job club určen zejména uchazečům o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání podle ustanovení § 33 zákona o zaměstnanosti:

 • fyzické osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby do 20 let věku
 • těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu
 • fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
 • fyzické osoby starší 50 let věku
 • fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců
 • fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.a účastníkům pracovní rehabilitace, v současné době.

V současné době je však Job club určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Job Club pomáhá:

 • orientovat se na trhu práce
 • pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání
 • naučit se prezentovat sebe sama
 • vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi..)
 • připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace)
 • využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech
 • získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat
 • orientovat se v pracovněprávní problematice
 • naučit se zvládat stres
 • zvýšit si sebevědomí
 • osvojit si další komunikativní dovednosti
 • osvojit si asertivní techniky
 • připravit se na účast v assesment centru (speciální diagnosticko-výcvikový program, jehož podstata tkví v tom, že reálné činnosti z pracovního života jsou simulovány a aplikovány na podmínky výběrového řízení v konkrétní firmě na konkrétní podmínky)
 • osvojit si metody osobního růstu a sebepoznání
 • osvojit si různé podpůrné a relaxační metody.

Job Club zprostředkuje:

 • aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných úřadem práce
 • inzertní nabídky denního tisku
 • webové stránky nabízející zaměstnání
 • kontakty na agentury zprostředkující zaměstnání doma i v zahraničí
 • databáze profesiogramů (popisy povolání)
 • nabídku rekvalifikačních kurzů a projektů ESF
 • finanční poradenství (oddlužování, splátkový kalendář, ČEZ - pojištění záloh na elektřinu, slevy).

Přínos Job clubů:

 • uchazeč má možnost dostat se mimo své bydliště a do nového pro něj neznámého prostředí
 • překonání nejistoty, obav a strachu z neznámého
 • navázání nových kontaktů, seznámení s novými lidmi, souznění s nimi, zpětná vazba od ostatních účastníků a lektorů
 • poznání sama sebe a svých omezení, ale zejména svých možností
 • nácvik nových dovedností způsobu chování, jednání, sebeprezentace, sebepoznání
 • vypovídání se a otevření se druhým (překonání zábran v sobě)
 • odreagování se mimo domov.

Jak se dostat do Job clubu:

Požádejte zprostředkovatelku na ÚP o zařazení do skupinového programu Job club.

 

Hl. město Praha

Hlavní město Praha

Karlovarský kraj

Karlovy Vary
Cheb
Sokolov

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky