Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Autorizace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

Od 1. srpna 2007 je v účinnosti zcela nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (tzv. zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo právnická osoba vykonávající činnost školy, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

MPSV má dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí: pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikace, důchodového zabezpečení, sociální péče, péče o rodinu a děti a péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc.

V současné době jsou to tyto profesní kvalifikace:
(Tento seznam je pouze orientační. Úplný seznam schválených kvalifikací, autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti, stejně jako požadavky na autorizované osoby jsou podle § 6 zákona č. 179/2006 Sb. uvedeny v Národní soustavě kvalifikací.)

obor Speciální a interdisciplinární Technik BOZP
Manažer BOZP
obor Ekonomie Personalista
Asistentka, sekretářka
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Specialista pracovněprávních vztahů
obor Ekonomika a administrativa Ekonom práce
Pracovník v administrativě
obor Osobní a provozní služby Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky
obor Stavebnictví, geodézie a kartografie  Projektant lešení
Instruktor lešenářské techniky
obor Pedagogika, učitelství a sociální péče  Kariérový poradce pro zaměstnanost
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

Poslední aktualizace: 6. 9. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 412.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky