Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Státní sociální podpora > Informace pro občany > Příspěvek na bydlení
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příspěvek na bydlení

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
  Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 pro:

  1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

   Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v Kč měsíčně

   Počet osob v rodině

   Počet obyvatel obce

   Praha

   nad 100 tis.
   obyvatel

   50 000 - 99 999
   obyvatel

   10 000 - 49 999
   obyvatel

   do 9 999
   obyvatel

   1

   7 711

   6 156

   5 873

   5 028

   4 809

   2

   11 081

   8 952

   8 566

   7 409

   7 110

   3

   15 096

   12 312

   11 807

   10 294

   9 903

   4 a více

   18 899

   15 542

   14 932

   13 108

   12 636


  2. v družstevních bytech a bytech vlastníků

   Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v Kč měsíčně

   Počet osob v rodině

   Počet obyvatel obce

   Praha

   nad 100 tis.
   obyvatel

   50 000 - 99 999
   obyvatel

   10 000 - 49 999
   obyvatel

   do 9 999
   obyvatel

   1

   4 448

   4 448

   4 448

   4 448

   4 448

   2

   6 644

   6 644

   6 644

   6 644

   6 644

   3

   9 263

   9 263

   9 263

   9 263

   9 263

   4 a více

   11 792

   11 792

   11 792

   11 792

   11 792


 • Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od 1. 1. 2012.
Poslední aktualizace: 10. 1. 2014, Autor: MPSV odbor 23
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných dávkových systémů
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky