Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Státní sociální podpora > Informace pro občany > Příspěvek na bydlení
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příspěvek na bydlení

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
 • Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
 • Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:

  Počet osob v rodině podle
  § 7 odst. 5 zákona

  jedna

  1 944

  dvě

  2 660

  tři

  3 478

  čtyři a více

  4 194


 • Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:

  Počet osob v rodině
  podle § 7 odst. 5 zákona

  jedna

  711

  dvě

  973

  tři

  1 272

  čtyři a více

  1 572


 • Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
  • uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
  • 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila,
  • náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení.
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
 • Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro:

  1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

   Počet
   osob
   v rodině

   Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2017
   do 31. 12.2017 podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   7 720

   6 114

   5 822

   4 950

   4 763

   dvě

   11 004

   8 806

   8 407

   7 213

   6 957

   tři

   14 896

   12 022

   11 500

   9 939

   9 604

   čtyři a více

   18 577

   15 112

   14 482

   12 599

   12 195


  2. v družstevních bytech a bytech vlastníků

   Počet
   osob
   v rodině

   Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
   platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   4 357

   4 357

   4 357

   4 357

   4 357

   dvě

   6 429

   6 429

   6 429

   6 429

   6 429

   tři

   8 880

   8 880

   8 880

   8 880

   8 880

   čtyři a více

   11 244

   11 244

   11 244

   11 244

   11 244

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.
 
  Datum uveřejnění: 4. 1. 2017, Poslední aktualizace: 25. 1. 2017, Autor: MPSV odbor 44
  Za úplnost informací na stránce odpovídá: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek
  Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky