Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Pro poskytovatele sociálních služeb > Informace o aplikaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace o aplikaci OKslužby - poskytovatel

1. Technické podmínky aplikace

  • Operační systém: Windows Vista, Windows XP nebo Windows 2000 a Windows 7.
  • Připojení k Internetu (ve standardní kvalitě a rychlosti).
  • Nainstalování Javy a nastavení bezpečnostní vyjímek oprávnění je popsáno na https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html.
  • Aplikaci lze spustit i se starší verzí Java Runtime: pro Java Runtime 5.0 Update 5 je však vyžadována vypnutá automatická aktualizace. Pokud používáte Windows 7, pak je nutná instalace Java Runtime 6.0. Podpora aplikace pro Javu 6 a nižší bude během roku 2015 ukončena.
  • V případě, že pro připojení k síti využíváte proxy server, je nutno upravit konfiguraci Java web start.

3. Podmínky přístupu uživatelů k aplikaci

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé do aplikace autentizují pomocí uživatelského jména a hesla.

4. Postup pro zavedení uživatelského jména a hesla

Podmínkou pro založení uživatelského účtu je přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Nutnou podmínkou pro přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV je souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlas je nutno zaslat MPSV (viz dále). Bez souhlasu nebude osobě zřízen uživatelský účet a tím jí nebude umožněno přihlášení k aplikaci.

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout zde. Přečtěte si prosím pokyny k jeho vyplnění.

Oprávnění pracovat s aplikací může mít více zaměstnanců organizace, avšak akce podání (např. žádosti, výkazu) je vyhrazena pouze statutárnímu zástupci organizace anebo uživateli, na kterého uživatel, který je statutárním zástupcem, toto oprávnění delegoval.

Proto je nutné, aby si každá organizace zajistila, aby souhlas se zpracováním osobních údajů zaslal:

  1. její statutární zástupce a případně
  2. další její zaměstnanci, kteří budou s aplikací pracovat.

Vyplněné a podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů zašlete odboru informačních a komunikačních technologií MPSV, a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor informačních a komunikačních technologií nebo poštou na adresu MPSV ČR, Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Následně MPSV na adresu sídla organizace zašle dopis obsahující informace o zřízení uživatelského účtu včetně přihlašovacích údajů.

5. Informace o provozu aplikace, jejím spuštění a o hotline instalace aj.

Informace o provozu aplikace, internetovou adresu k jejímu spuštění, instalaci prostředi Java, uživatelský manuál a kontakty na hotline najdete zde.

6. Správa a ochrana přidělených účtů

Poskytovatelé jsou zodpovědni za správu přidělených uživatelských účtů pro přístup k aplikaci OKslužby - poskytovatel a jejich ochranu před zneužitím.

Účty jsou nepřenosné. Po jejich zřízení ministerstvem je nutné, aby si uživatel změnil přidělené heslo. Při zřízení je každému účtu nastaveno oprávnění "správa systému". Doporučujeme, aby toto oprávnění bylo ponecháno pouze poučeným zaměstnancům - uživatelům a ostatním bylo odejmuto (úloha: Správa systému / Správa uživatelů: obrazovka "Zaměstnanec").

Jestliže některý účet přestane být používán např. z důvodu odchodu zaměstnance, je nutné takovému účtu ukončit platnost (úloha:  Správa systému / Správa uživatelů: na obrazovce "Zaměstnanec" zadejte datum konce platnosti účtu). Zabráníte tím jeho zneužití.

Podrobný popis pro práci s účty najdete v uživatelské příručce.

7. Dotazy

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

 

Poslední aktualizace: 4. 9. 2015
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky