Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Pro poskytovatele sociálních služeb
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Formuláře pro poskytovatele sociálních služeb

Formuláře jsou určeny pro podání žádosti o registraci, oznámení zdravotnického zařízení ústavní péče o poskytování služeb a oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území ČR.

Žádosti o dotace ze státního rozpočtu a výkazy sociálních služeb

Výkazy sociálních služeb a žádosti o dotace se podávají prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel.

Zkontrolujte si své přístupové údaje a oprávnění pro podání výkazu a žádosti a případně včas požádejte MPSV o zřízení nového uživatelského účtu.

Upozorňujeme, že uživatelé jsou zodpovědni za správu svých uživatelských účtů a jejich ochranu před zneužitím.


Aktuality
 • V sobotu 23.9. mezi 6. až 22. hodinou nebude systém dostupný z důvodu odstávky diskových polí na MPSV.
 • 21.07.2017: Od 21.7.2017 lze používat jakoukoli Javu verze 8 (tedy i update 141 a vyšší).
 • 18.07.2017: Upozornění: Z důvodu zpřísnění kontrol v updatu Javy (Java 8 update 141) nelze aplikaci prozatím s touto Javou používat. Využijte pro provoz aplikace starší verzi - např. Java 8 update 131 nebo Java 8 update 121. Problém bude v některé z příštích verzí vyřešen.
 • 06.10.2016: Dne 20.10.2016 bude aplikace OKslužby-poskytovatel provozována pouze z jednoho datového centra MPSV.
  V případě problémů s odezvou se neprodleně ozvěte na Hotline.
 • 21.09.2016: Žádosti o dotace: V žádostech na dotace na rok 2017 je v části Zdroje financování zrušena položka "pěstounská péče - dohoda o výkonu". Proto byla upravena uživatelská příručka.
 • 17.08.2016: Výkazy: Exporty dat výkazů byly rozšířeny o exporty nákladů, výnosů, příjmů od obcí a příjmů od krajů. Upravený manuál a šablony k exportům jsou zde.
 • 20.07.2016: Od 30.6.2016 lze používat jakoukoli Javu verze 8 (tedy i update 74 a vyšší).
 • 05.07.2016: Nové verze uživatelských příruček k žádostem o dotace a k výkazům jsou zde. Příručka k výkazům popisuje novou úlohu export dat výkazu a příručka k dotacím ruční přerozdělení požadavku na dotaci na jednotlivé kraje.
 • 02.05.2016: Je zprovozněno podávání výkazů za rok 2015. Rozsah vykazovaných údajů je stejný jako za rok 2014.
 • 28.04.2016: Upozornění: Z důvodu chyby v updatu Javy (Java 8 update 74-92) doporučujeme pro provoz aplikace využít starší verzi např. Java 8 update 73 nebo Java 8 update 71. Problém bude v některé z příštích verzí vyřešen.
 • 06.04.2016: Z důvodu chystaného upgrade síťových prvků v prostředí MPSV se mohou objevit drobné výpadky systému v neděli 10.4.2016 mezi 20h a 22h.
 • 23.09.2015: Upozornění: Před podáním žádosti o dotaci musí žadatel zvážit, na které kraje chce žádat na konkrétní sociální službu o dotace. Tyto kraje musí být uvedeny v žádosti a na tyto kraje musí být rozdělena celková požadovaná dotace na tuto sociální službu. V tomto rozdělení musí být uveden i ten kraj, který zatím ještě dotační řízení nevyhlásil. Po podání žádosti na první z těchto krajů již nelze informace o rozdělení celkové požadované dotace na kraje měnit. Proto na kraj, který není v rozdělení uveden, již není možné žádost o dotaci na tuto sociální službu podat. Podrobněji viz manuál kap. 9.2.
 • 28.08.2015: Dotace: Změny na žádosti o dotace na rok 2016: zadání osob zastupujících žadatele (jednajících jeho jménem), zadávání položek personálnícho zajištění zvlášť za pobytovou formu a zvlášť za ambulantní a terénní formu dohromady, kontrola některých položek zdrojů financování proti položkám výnosů uvedených na podaném výkazu, povinné podespání žádosti osobním kvalifikovaným podpisovým certifikátem. Podrobněji v manuálu. Další informace o podpisovém certifikátu, jeho vydání atd. jsou zde.
 • 19.06.2015: Výkazy: Nová verze aplikace umožňuje převzít z výkazu za předcházející rok karty zaměstnanců, kteří měli ukončenou pracovní pozici k 31.12. Číselník typů vzdělávání byl rozšířen o dva nové typy vzdělávání Vzdělávání dle § 111 - účast na konferencích a Další vzdělávání podle § 117. Je proto k dipozici nový dokument číselníků výkazů verze 3 (k dispozici níže). Níže je rovněž zveřejněno nové rozhraní pro import dat 1.4.1, ve kterém je opravena chyba, která bránila importovat nulový počet osob žijících s uživatelem. Starší verzi rozhraní 1.4 lze i nadále používat.
 • 16.06.2015: Upřesnění k elektronickému podpisu žádosti o dotaci: K podpisu musí být použit osobní kvalifikovaný certifikát.
 • 12.06.2015: Dotace: Aplikace umožňuje elektronické podepsání žádosti o dotaci ve druhém a dalším kole dotačního řízení pro dotační rok 2015. Informujte se u příslušného vyhlašovatele dotačního řízení, zda elektronický podpis vyžaduje. Postup podepsání je uveden v novém uživatelském manuálu. Upozorňujeme, že el. podpis žádosti o dotaci na rok 2016 bude povinný. Bez elektronického podpisu nebude možné žádost o dotaci na rok 2016 podat.
  Výkazy: Nejpozději 18.6.2015 bude ve večerních hodinách nainstalována nové verze aplikace, která umožní převzít z předcházejícího výkazu i karty zaměstnanců s datem ukončení pracovní pozice k 31.12.
 • 10.06.2015: Podmínky pro elektronické podepsání žádosti o dotaci naleznete zde.
 • 15.05.2015: Upozornění: Elektorniky podepisovat PDF žádosti o dotace bude možné pouze v případě spuštění aplikace ve verzi Javy 7 nebo 8. Pokud spouštíte aplikaci pod nižší verzí, proveďte upgrade Javy instalací její nové verze. Postup instalace je uveden na stránce, odkud se spouští aplikace OKslužby - poskytovatel.
 • 13.05.2015: Formuláře pro podávání žádostí o dotace byly upraveny, aby vyhovovaly novele zákona "rozpočtová pravidla". Změny se týkají evidence osob ve vztahu s žadatelem podle § 14 odst. 3 písm. e) tohoto zákona a evidence odůvodnění žádosti. Jsou uvedeny v aktualizovaném manuálu. Upozorňujeme, že vyhlašovatelé dotačních řízení budou vyžadovat elektronické podepisání PDF žádosti o dotace kvalifikovaným podpisovým certifikátem.
 • 13.05.2015: Aplikaci lze spouštět i pod Javou 8. Pokud ještě používáte Javu 5 nebo 6, doporučujeme ji upgradovat na vyšší verzi. Stávající adresa ke spuštění aplikace nyní slouží jen ke spuštění pod Javou 7 nebo 8. Na této adrese je uveden i odkaz ke spuštění pod nižšší verzí Javy.

Informace k žádostem o dotaci:

 • Dochází k zásadní změně v podávání žádostí o dotace.
 • Zatímco v předcházejících létech poskytovatel podával jednu žádost, která obsahovala dílčí žádosti na dotace na jednotlivé sociální služby na jednotlivé kraje a MPSV, nyní bude v programu A podávat na jednotlivé krajské úřady samostatné žádosti a v programu B samostatnou žádost na MPSV.
 • Tyto samostné žádosti pak budou obsahovat dílčí žádosti na jednotlivé sociální služby, na které žadatel žádá daný kraj (nebo MPSV) o dotaci.
 • Žádosti na kraje a MPSV bude poskytovatel podávat prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel.
 • Obsah žádostí zůstává v podstatě beze změn. Nově se v rámci personálního zabezpečení uvádějí i informace o nakupovaných službách.
 • Jednotlivé kraje a MPSV
  • mohou mít pro podávání žádostí různé termíny a tedy i období, ve kterém bude možné žádosti v aplikaci podávat
  • mohou požadovat vložení různých elektronických příloh
 • Žadatel se proto musí u jednotlivých vyhlašovatelů dotačního řízení informovat o termínech podání žádostí a o požadovaných přílohách.

Informace k výkazům:

 • Výkazy za rok 2016 je možné podávat od počátku roku.
 • Výkazy je nutno podat do 30.6.2017.
 • Rozsah vykazovaných informací za rok 2016 je stejný jako byl za rok 2015.
 • Informace vykazované na tzv. kartách uživatelů, informace o činnostech poskytnutých anonymním uživatelům a informace vykazovaných na tzv. kartách zaměstnanců jsou popsány v dokumentu Vykazování_soc_služeb_v1,9.pdf.
 • V dokumentu Číselníky_výkazů_v2 najdete vykazované nákladové a výdajové položky a ostatní číselníky. Další vykazované údaje jsou uvedeny v uživatelské příručce k aplikaci.
 • Přes rozhraní je možno tzv. karty zaměstnanců, karty uživatelů a informace o činnostech poskytnutých anonymním uživatelům načíst z vašeho programu do aplikace OKslužby - poskytovatel.
 • Z výkazu podaného za rok 2015 je možné do výkazu za rok 2016 převzít informace o objektech a budovách, informace o pokojích, personální data a informace o předepsaném vzdělávání pracovních pozic.Upozornění:

 • Pokud chcete být informováni o každé změně informací na této stránce, zaregistrujte se (vpravo nahoře) a pomocí ikony "oka" si nastavte zasílání upozornění o změnách na svou emailovou adresu.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2017
Soubor ke stažení: B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS
Poslední aktualizace: 20. 10. 2014, Velikost: 13 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Vykazování_soc_služeb_v1,9.pdf
Poslední aktualizace: 24. 4. 2014, Velikost: 688 KB, Formát: video/x-video/x-
Soubor ke stažení: CISELNIKY_VYKAZU_3.XLS
Poslední aktualizace: 19. 6. 2015, Velikost: 155 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Číselníky_výkazů_ v2
Poslední aktualizace: 19. 6. 2014, Velikost: 149 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Výkazy_rozhraní_v1_4.pdf
Poslední aktualizace: 24. 4. 2014, Velikost: 337 KB, Formát: video/x-video/x-
Soubor ke stažení: ROZHRANI-IMPORTVYKAZY_V1_4_1.XSD
Poslední aktualizace: 19. 6. 2015, Velikost: 69 KB, Formát: text/xmltext/xml
Soubor ke stažení: rozhrani-importvykazy_v1_4.xsd
Poslední aktualizace: 24. 4. 2014, Velikost: 68 KB, Formát: text/xmltext/xml
Soubor ke stažení: rozhrani-importvykazy_v1_3.xsd
Poslední aktualizace: 24. 4. 2014, Velikost: 68 KB, Formát: text/xmltext/xml
Soubor ke stažení: KVALIFIKOVANY_CERTIFIKAT_V1.PDF
Poslední aktualizace: 16. 6. 2015, Velikost: 562 KB, Formát: video/x-video/x-
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky