Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Pro organizace > Získání přístupu k aplikaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Postup pro získání přístupu k aplikaci OKslužby - poskytovatel a OKslužby - rodina

1. Podmínky přístupu uživatelů k aplikaci

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé do obou aplikací autentizují pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatelé, kteří mají zřízen přístup k aplikaci OKslužby - poskytovatel, mohou své uživatelské jméno a heslo, je-li jejich organizace nestátní neziskovou organizací v oblasti podpory rodiny, použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby - rodina.

2. Postup pro zavedení uživatelského jména a hesla

Podmínkou pro získání uživatelského jména a hesla (založení uživatelského účtu) je přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Nutnou podmínkou pro přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV je souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlas je nutno zaslat MPSV (viz dále). Bez souhlasu nebude osobě zřízen uživatelský účet a tím jí nebude umožněno přihlášení k aplikaci.

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů pro případ zřízení uživatelského účtu k aplikaci OKslužby - rodina si můžete stáhnout zde. Přečtěte si prosím pokyny k jeho vyplnění.

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů pro případ zřízení uživatelského účtu k aplikaci OKslužby - poskytovatel si můžete stáhnout zde. Přečtěte si prosím pokyny k jeho vyplnění.

Oprávnění pracovat s aplikací může mít více zaměstnanců organizace, avšak akce podání (např. žádosti, výkazu) je vyhrazena pouze statutárnímu zástupci organizace anebo uživateli, na kterého uživatel, který je statutárním zástupcem, toto oprávnění delegoval.

Proto je nutné, aby si každá organizace zajistila, aby souhlas se zpracováním osobních údajů zaslal:

  1. její statutární zástupce a případně
  2. další její zaměstnanci, kteří budou s aplikací pracovat.

Vyplněné a podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů zašlete na adresu: MPSV, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

Následně MPSV na adresu sídla organizace zašle dopis obsahující informace o zřízení uživatelského účtu včetně přihlašovacích údajů.

Jestliže uživatel přestane být statutárním orgánem, je nutné tuto skutečnost ve vlastním zájmu nahlásit MPSV na výše uvedenou adresu, aby nemohlo dojít k zneužití oprávnění.


Poslední aktualizace: 21. 11. 2017
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky