Integrovaný portál MPSV


EURES > Odjíždíte pracovat do EU/EHP? > Německo
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Německo          životní a pracovní podmínky


Obsah:

1. Úvodní informace
2. Povolení k pobytu
3. Sociální pojištění a daně - formulář U1 (E 301)
4. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E 303)
5. Uznávání pracovních kvalifikací
6. Zdravotní péče a pojištění
7. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
8. Jak najít zaměstnání
9. Minimální mzda
10. Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky
11. Nárok na dětské přídavky - Kindergeld
12. Sídla velvyslanectví
13. Další zdroje informací

Vše o práci v SRN najdete zde: 

Přeshraniční pracovníci:  

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI532869

Pracovní právo: 

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/Informationen%20fuer%20Grenzgaenger/arbeitsrecht_cz_www.pdf

Všeobecně:  

http://www.make-it-in-germany.com


          Na co si dát pozor? Kde mohou číhat nástrahy?:

             www.ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de


1. Úvodní informace

 Od 1. května 2011  Spolková republika Německo zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany zemí, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004, tedy i pro občany České republiky, což v praxi znamená, že již nebude třeba pracovního povolení. I nadále je ovšem po datu 30.04.2011 třeba počítat s rozdílnými právními systémy při uzavírání pracovních smluv (podle německého nebo českého práva), značně odlišnými systémy sociálního zabezpečení a uznávání odborné kvalifikace.

Oficiální název: Spolková republika Německo; německy: Bundesrepublik Deutschland
Rozloha: 357.020 km2 (pevnina: 349.223 km2, vodstvo: 7.797 km2)
Počet obyvatel: 83.029.536 (2001)
Hustota osídlení: 230 obyv./km2
Hlavní město: Berlin (Berlín)
Počet obyvatel hlavního města: 3,471.418
Měna: euro
Administrativní členění: 16 spolkových zemí (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Úřední jazyk: němčina
Jazyky menšin: dánština (severní Šlesvicko), lužická srbština (Lužice), frýžština (severní a východní Frýžsko)
Národnostní složení: Němci (91,2%); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové
Náboženství: evangelická a.v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev

 Občané EU/EHP mají právo volně se v Německu usadit a pracovat bez pracovního povolení.

2. Povolení k pobytu

Od 01.05.2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Od 7.1.2013 již není nutné vydávání tzv. povolení k pobytu z cizineckého úřadu, i tak ale zůstává v platnosti ohlašovací povinnost pobytu na ohlašovnách (Meldebehörde) na radnicích v rámci bydliště viz níže.
Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště. 

Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.

Další informace ohledně pobytu:
Spolkové ministerstvo vnitra
Alt – Moabit 101D, 105 59 Berlin
http://www.bmi.bund.de/


 3. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1/E301

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o německé sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář U1/E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Vyplněný formulář žadatel předkládá na místním Úřadě práce v Německu. Získání sociálních dávek závisí na splnění přísných kriterií, která platí od 1. května 2004 pro občany nových členských států EU.
Další informace naleznete na stránkách http://www.eures.europa.eu/ v sekci Život a práce.
 
Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří například
pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu.
Poté, co jste si vybrali zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

Tzv. 5 pilířů pojištění:

  • zdravotní pojištění 14,60 %   (Zaměstnanec 7,30 x Zaměstnavatel 7,30)
  • důchodové pojištění 18,70 %  ( Zaměstnanec 9,35 x Zaměstnavatel 9, 35)
  • pojištění pro případ nezaměstnanosti 3,00 % (Zaměstnanec 1,5 x Zaměstnavatel 1,5)
  • pojištění pro případ péče 2,55 % ( Zaměstnanec 1,275 x Zaměstnavatel 1, 275 ; Sasko Zaměstnanec 1,775 x Zaměstnavatel 0, 775 )
  • úrazové pojištění (100% platí zaměstnavatel)

Po ukončení pracovního poměru v Německu je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1/E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1/E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Německu.

Formulář U1/E 301 je vydáván příslušným místním úřadem práce (Agentur für Arbeit). Ta se určí podle místa posledního pobytu zaměstnance v SRN, případně podle místa posledního zaměstnání.

Příslušný úřad práce (Agentur fuer Arbeit) najdete na stránkách:
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html
zadáním poštovního směrovacího čísla.

Pokud si o U1/E 301 žádá přímo uchazeč, pak použije tiskopis žádosti:

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk4/~edisp/l6019022dstbai389583.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI389586


Je třeba uvést následující údaje: osobní data, státní příslušnost, poslední adresa v SRN, podrobnosti o zaměstnání (od-do, název a adresa zaměstnavatele, druh zaměstnání), přiložit kopii potvrzení o zaměstnání od německého zaměstnavatele nebo další dokumenty týkající se zaměstnání.
Pokud nemůže být zaměstnavatel zjištěn (např. z důvodu bankrotu), je vhodné uvést číslo německého sociálního pojištění a název německého zdravotního pojištění, kterému zaměstnanec podléhal.
Dále je třeba uvést údaje o pobírání různých druhů dávek (uvedeno v tiskopisu žádosti).

Pouze v případě problémů s vydáním formuláře U1/E 301 (příslušný úřad práce - Agentur fuer Arbeit - nelze vyhledat nebo nevystavila formulář U1/E 301 navzdory urgenci,) lze kontaktovat:

Bundesagentur für Arbeit
BA-Service-Haus
Kundenreaktionsmanagement
90327 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP, kteří vykonávají v Německu řádné zaměstnání, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění, také musí být zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk minimálně dvanáct měsíců v pojistně povinném pracovním poměru.

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP vyslaní do Německa na maximálně 12 měsíců zažádají u svého příslušného sociálního úřadu v přistupující zemi podle ustanovení (EWG)1408/71 o potvrzení E 101 a tímto doloží, že pro ně nadále platí pojistné sociálně povinné právní předpisy vysílajícího státu a ne německé právní předpisy. Další informace k tomuto podává Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zajištění http://www.bmgs.de/

Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení
Am Probsthof 78
53121 Bonn
http://www.bmgs.bund.de/

Zákon o dani z příjmu ve Spolkové republice Německo

Spolkové ministerstvo pro daně - InfoCentrum


 4. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Ohledně transferu dávek v nezaměstnanosti do Německa je nutné se informovat na příslušném Úřadu práce - odd. podpory v nezaměstnanosti.


5. Uznávání pracovních kvalifikací

Přistoupivší země se zúčastní systému uznávání praktikovaného v EU. Vzájemné uznávání se uskutečňuje na základě směrnic EU o uznávání.


Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
(Ústředí pro zahraniční vzdělávání
v sekretariátu stálé konference ministrů školství zemí)
Lennéstr. 6
53113 Bonn
Tel. 0049/228/501200


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Spolkové ministerstvo hospodářství a práce
Scharnhorststr. 36
10115 Berlín
Paní Vera Stahl
Tel.: 0049/30/20146356

Pro vyhledání kompetentních institucí pro uznání regulovaných profesí v Německu,

zvolte možnost „Zuständige Stellen in Deutschland“ na stránce http://www.anerkennung-in-deutschland.de/


6. Zdravotní péče a pojištění

1.6.2004 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 1408/71.
- všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
- těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři
- osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
- Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

  • U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání –v Německu) si vyzvedněte formulář E 106.
  • Formulář E 106 předejte na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR, kde obdržíte Potvrzení o registraci PLATNOST Potvrzení je max. 6 měsíců. Platnost Potvrzení je podle potřeby prodlužována.
  • Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, musíte doložit rodinný poměr na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR (např. rodný list dítěte, oddací list apod.). I těmto osobám bude vydáno Potvrzení. Po příslušné registraci přestávají být uvedené osoby českými pojištěnci. Zdravotní péče jim bude v ČR poskytována na základě vydaného Potvrzení.
  • Nezaopatřený rodinný příslušník, který byl dosud v kategorii osob OBZP, již nemusí ode dne registrace hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v českém systému.

Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie musí pracovník oznámit zdravotní pojišťovně v ČR do 8 dnů.

POZOR NA POVINNOSTI V PŘÍPADĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI!

V Německu je ze zákona možné dostat v době pracovní neschopnosti výpověď! Zaměstnavatel musí samozřejmě dodržet zákonnou výpovědní lhůtu. V případě vzniku pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen ihned informovat zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem, do 3 dnů potom musí poslat písemné lékařské potvrzení jak zaměstnavateli, tak své zdravotní pojišťovně! Důvodem je jiný systém vyplácení tzv. nemocenské. Zaměstnavatel hradí 100% náhrady platu (Lohn/Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall)) po dobu až 6 týdnů, pokud nemoc trvá, přebírá platbu zdravotní pojišťovna a vyplácí nemocenskou (Krankengeld). Musí se jednat stále o prvotní diagnózu.

Pokud dostanete v době pracovní neschopnosti výpověď a vaše nemoc trvá i po ukončení pracovního poměru, pojišťovna přebírá platbu nemocenské až na max. 78 týdnů, kdy stále spadáte pod systém německého zdravotního pojištění. Pokud po ukončení pracovní neschopnosti nenastoupíte do pracovního poměru znovu v Německu, je nutné se přihlásit zpět do systému českého zdravotního pojištění a z německého se nejdéle do 8 pracovních dnů odhlásit.
7. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 236 033 411, email: info(a)cmu.cz, http://www.cmu.cz/

8. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu/eures. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Oficiální stránky úřadu práce v Německu: http://www.arbeitsagentur.de/

Databáze volných pracovních míst německého ÚP, tzv. Jobbörse: http://jobboerse.arbeitsagentur.de


9. Minimální mzda

Od 1. ledna 2017 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,84 EUR/hrubého za hodinu pro německé i zahraniční zaměstnance, jimž nenáleží odvětvová minimální mzda. Znamená to, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa, musí za svou práci obdržet od svého zaměstnavatele nejméně 8,84 EUR za hodinu, ať už se jedná o německého, nebo o zahraničního zaměstnavatele. Rovněž pro odměňování za praxi či stáž má zásadně platit zákonná minimální mzda. Z těchto pravidel však existují výjimky vztahující se na určité skupiny zaměstnanců a praktikantů. Kromě toho na území Německa platí pro německé i zahraniční zaměstnance minimální mzdy v určitých odvětvích. Znamená to, že všem zaměstnancům, kteří na území Německa pracují v daném odvětví, náleží odměna za práci přinejmenším ve výši minimální mzdy závazně platné v tomto odvětví. Přitom není podstatné, zda je jejich zaměstnavatel z Německa, nebo ze zahraničí.

Podrobné informace v češtině získáte na internetových stránkách EURES Triregio: http://www.eures-triregio.eu/mindestlohn-cz.html.

Aktuální informace k minimálním mzdám na adrese www.mindestlohn.de a www.sachsen.dgb.de.


10. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba: liší se opět pro jednotlivé obory
Dovolená: 4 týdny, pro některé odvětví je delší
Státní svátky: 12 ve většině spolkových zemí, v některých je to méně

11. Nárok na Přídavek na dítě - Kindergeld

Nárok na Přídavek na dítě v SRN není ovlivněn výší příjmu. Nárok má každý, kdo řádně v SRN odvádí daně z příjmu a splní všechny podmínky nároku. Žádosti českých pracovníků, vykonávajících pracovní činnost v SRN, zpracovává Familienkasse Sachsen. Vyplněný formulář se všemi potřebnými dodatky můžete zasílat buď na Familienkasse Chemnitz , nebo žádost podat na nejbližší pobočce německých úřadů práce (Agentur für Arbeit), která ji na příslušné zpracovatelské oddělení přepošle za vás. Využít můžete také elektronickou komunikaci. 

V úředních hodinách můžete navštívit jakoukoliv pobočku Familienkasse Sachsen https://www.arbeitsagentur.de/familie-kinder a svou žádost tam podat. Osobní návštěvy za účelem přímluvy či urychlení vyřízení žádosti jsou bezpředmětné.


Adresa:  Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Sachsen

09092 Chemnitz

Deutschland

E-mail: Familienkasse-Sachsen(a)arbeitsagentur.de

Formulář žádosti a příslušné přílohy v češtině a němčině ke stažení zde.

Součástí žádosti musí být i formulář Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse, který nahrazuje formulář E401 Potvrzení o složení rodiny (rodinného stavu). Tento formulář potvrzuje od 1. 2. 2017 místně příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR, oddělení SSP. 

Formulář E411 si německá Familienkasse vyžádá po oddělení Státní sociální podpory příslušného Úřadu práce ČR sama, vyřízení ovšem urychlí, pokud si předem zažádáte v ČR o přídavky na děti a zamítnutí přiložíte ke všem dokumentům, které na Familienkasse budete zasílat. 

Familienkasse vydala k dětským přídavkům příručku s informacemi v českém jazyce. Obecné informace naleznete zde a informace pro přeshraniční pracovníky naleznete zde


12. Sídla velvyslanectví

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin:
Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 226 380
Konzulární služba: 0170/247 99 56
Fax: 030 / 229 40 33
E-mail: berlin(a)embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/berlin (U-2 - Mohrenstraße)

  Velvyslanectví SRN v Praze
  Vlašská 19, Postbox 88
  118 01 Praha 1 — Malá Strana
  tel: (+420) 257 113 111 nebo
  (+420) 257 531 481
  fax: (+420) 257 534 056

  fax vízového oddělení: (+420) 257 531 486
  tel. v případech nouze: (+420) 257 533 873
  e- mail: zreg(a)prag.auswaertiges-amt.de (max. 500 KB)

13. Použité zdroje informací

http://www.mzv.cz/berlin
http://www.bmgs.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.mpsv.cz/

Letáky Agentur für Arbeit ke stažení zde.

Datum uveřejnění: 21. 5. 2008, Poslední aktualizace: 27. 3. 2017, Autor: Mgr. Leona Bláhová
Soubor ke stažení: Reportaz EURES-T Cechy-Bavorsko.zip
Poslední aktualizace: 5. 4. 2011, Velikost: 256.1 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012
Poslední aktualizace: 8. 6. 2012, Velikost: 617 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky v SRN
Poslední aktualizace: 22. 1. 2014, Velikost: 2.2 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Žádost o členství v DGB
Poslední aktualizace: 8. 6. 2012, Velikost: 1.2 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Informace o vysílání pracovníků do SRN
Poslední aktualizace: 8. 6. 2012, Velikost: 604 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: BAA_FLY_JOBBO~RSE_AN_TSCHECHISCH_BF_051012.PDF
Poslední aktualizace: 23. 11. 2012, Velikost: 3.8 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky